Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvor pålitelige er prøvene for seksuelt overførbar sykdom ?

Spørsmål

Hei.første spørsmål hvor pålitelig er en urinprøve test for klamydia,gonoré,mycoplasma? Ser blant annet at d er ulike test metoder for gonoré. Hvilke av alle kjønnssykdommene kan gi blodforgiftning?

Mann
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Generelt er prøvene du spør for det aller meste pålitlige idet samtlige analyseres med det som kalles nucleinsyreamplifikasjonstester eller NAT-tester, dvs. genteknologiske tester. Prøvematerialet for chlamydia og mycoplasma genitalium er for det meste urin, men direkteprøver fra slimhinner kan også anvendes. Det finnes en rekke forskjellige laboratorieutgaver av samme tester, slik at det enkelte labpratorium vanligvis vil bruke en og samme test over tid. Testene har nesten alltid høy sensitivitet;- de de fanger praktisk talt opp alle som har sykdommen eller her mikrobene gonorè-bakterien, chlamydia og mycopl. gen,  og noe lavere spesifisitet, dvs. at enkelte falsk positive tester kan forekomme. Spesifisiteten angir hvor stor andel av de friske som får korrekt negativ prøve. Viktig for korrekte prøver er hvor stor prevalensen eller utbredelsen av den enkelte sykdom er i den befolkningsgruppe det er snakk om, er utbredelsen av sykdom meget lav kan risikoen for falske positive prøver øke, denne problematikken belyses av det som kalles positiv og negativ prediktiv verdi for prøvene og er en kvantitativ relasjon mellom de enkelte variabler uttrykt ved tallstørrelser.  

På denne bakgrunn er det således ikke lett å gi et enkelt svar på spørsmålene dine.  


Når det gjelder gonorè så bruker man NAT-prøver til screening, men på bakgrunn av ovenstående så setter man opp dyrkning av bakteriene for å verifisere en positiv prøve;- igjen så er altså sensitiviteten større enn spesifisiteten på disse prøvene. For alle tre mikrobene gjelder at man kan få et godt bilde av hva som faktisk foreligger hvis man mikroskoperer sekret fra urinrørsmunningen hos menn og fra livmorhalsen og urinrøret hos kvinner, korrelasjonen mellom foreliggende sykdom og resultatet av mikroskopi er f. eks. for chlamydia 80-95 %. 


Litt av utfordringen med prøver for seksuelt overførbar sykdom er at det alltid er to parter som er involvert i problematikken og hvis opplysningene om disse forhold ikke harmonerer helt, så er det jo spesielt viktig at prøvene er korrekte. Hvis derfor en prøve helt overraskende blir positiv f. eks. er det god praksis å gjenta prøven idet den i sjeldne tilfeller kan være falsk positiv, kanskje til og med ved et annet labratorium;- for noen år siden hadde man en type systematisk feil som forelå ved chlamydiatestingen i vårt naboland Sverige som etterhvert ble oppklart, men som man trakk lærdom av. 


Spørsmålet ditt vedrørende blodforgiftning er vanskelig å svare helt eksakt på;- det er godt kjent fra eldre tider at gonorè kan gi alvorlige komplikasjner hvis den ikke oppdages og behandles innen rimelig tid. De vanligste komplikasjonene er egglederbetennelse med spredning til resten av bekkenet i form av abcesser eller store hoper av bakterier, leverbetennelse, hjernehinnebetennelse, hjertebetennelse og det som kalles septisk arthritt, dvs en spredt betennelsesprosess som inkluderer flere ledd. Her er nok forholdene slik at blodforgiftning eller sepsis kan være mulig.