HIV

Spørsmål

Kan ADIS/HIV/el. andre sykdommer smitte via svette?

Mann, 18 år

Svar

Nei - selv om svette kan inneholde hiv-virus hos en person som er smittet med hiv - så er ikke konsentrasjonen av virus i svette nok til at man kjenner til noen som har overført smitte på denne måten. Andre sykdommer kan smitte via svette.