Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

HIV-viruset og smittsomhet

Spørsmål

Hei, Takk for godt svar. Du sier at det med HIV kan jeg ta helt med ro. Men hva er egentlig hovedgrunnen til dette? Hvorfor smitter ikke HIV ved en slik hendelse?

Mann 33
Svar

Forholdsvis kort tid etterat det i begynnelsen av 1980-årene ble det klart av man sto ovenfor en verdensomspennende epidemi forårsket av det som etterhvert ble kalt HIV-viruset og spesielt amerikanerne gjorde store innsatser for å klarlegge virusets egenskaper. Hvordan viruset ble overført var naturlig nok prioritert og etter å ha sett på hvordan viruset spredde seg i ressurrsfattige og tette sosiale miljøer ble det etterhvert klart at viruset ikke ble overført ved nærkontakt mellom mennesker, helt annerledes altså enn den pågående epidemi av coronaviruset. 


HIV overføres ved sex, fra mor til barn i svangerskap og amming samt ved blodsmitte. Det siste som du altså spør om forutsetter at en blodporsjon av en viss størrelse trenger gjennom hudoverflaten og deponeres nede i vevet. Viruset er avhengig av omgivende faktorer som varme, fuktighet, surhetsgrad samt andre fyriologiske faktorer og går hurtig til grunne når disse ikke er til stede. Hudkontakt med blod smitter ikke, huden er kroppens ytre forsvarssystem og beskytter generelt mot det meste av mikrobiologiske trusler. Og selv om kontakten skulle foregå henimot direkte, som f. eks. når en helsearbeider stikker seg på en sprøyte som nettopp har vært inne i kroppen på en som er HIV positiv og hvor da noe av blodet trykkes inn med sprøytens stempel slik at blodet deponeres dypt i vevet, vil bare 3-4 av 1000 slike uhell resultere i at helsearbeideren blir HIV positiv. Et slikt uventet lavt tall indikerer at HIV-viruset i seg selv er meget lite smittsomt og at det således skal svært mye til for at noen blir smittet ved blodsmitte. 


Mer enn 95 % av dem som er HIV-positive i verden er blitt smittet ved det fullgåtte ubeskyttede vaginale samleie, det er hovedsmitteveien, der viruset altså overføres hvor slimhinner gnis mot hverandre over tid. Blodsmitte slik vi her forstår ordet er således sjelden annet enn f. eks. ved transfusjon av infisert blod eller blodprodukter til enkelte som kan ha en eller annen blodsykdom, og som nevnt i forbindelse med graviditet  fødsel og amming. Jeg forstår at du ønsker å vite hvorfor det er akkurat slik og noe godt svar på akkurat det finnes nok ikke;- slike fakta baserer seg på observasjoner og målinger over tid og kalles empiri eller empirisk faktagrunnlag. Mye av det vi vet om naturvitenskap baseres i stor grad på slik empirisk forskning.