HIV-test

Spørsmål

HIV OG ANTISTOFF
Ifølge opplysninger fra Olafiaklinikken utvikler alle antistoff mot hiv. I veldig sjeldne tilfeller kan det ta lenger tid en 3 mnd., men alle - som ikke er født med en immundefekt som de og helsepersonell isåfall vil vite om på forhånd - har utviklet antistoff som oppdages på hivtesten innen 6 mnd. I Lommelegens svar 29 mai d.å. antydes det at noen ikke utvikler antistoff. Hva er korrekt?

Mann, 34 år

Svar

Nei- det er riktig at alle utvikler antistoff mot hiv - men at det i svært sjeldne tilfelle er noen som er født med en immundefekt. Det er de det er antydet til i svaret tidligere her i Lommelegen.