HIV og testing

Spørsmål

Hei dr. Thorvaldsen. Jeg har utsatt meg for smitterisiko for HIV gjennom seksuell omgang med en afrikansk prostituert for 9 uker siden. Benyttet heldigvis kondom, men har følt meg syk i de sise 5 uker. Har opplevd kuldefølelse, svettetokter og var subfebril fra ca uke 2,5 til 4. Kjenner tydelige små klumper(forstørrede lymfeknuter) på baksiden av lårene, ved armhulen og på den ene underarmen (innsiden) Her har jeg også et slags hvitt utslett som disse /klumpene/ danner i huden. Dette oppdaget jeg ca uke 6. Mange av disse strammer, spesielt i armhulen og gir en slags ømhetsfølelse. Uke 7 fikk jeg rødt prikkete utslett på innsiden av høyre overarm. Jeg har testet meg ved Olafia klinikken for hiv mm. etter 4 uker. Negativ test. Ny kombotest etter 7 uker (Volvat) igjen negativ, hurtigtest etter 9 uker også negativ, svar på kombotest etter 9 uker kommer om noen få dager. Pga. av mine symptomer og det faktum at de aller fleste på internett setter grensen for sikker hiv test på 12 uker, er jeg redd og usikker i forhold til resultatet av 9 ukers kombotest. Når det har gått 9 uker, er det kun antistoffer som kan detekteres, eller kan man påvise antigen etter så lang tid, og i så fall vil ikke en hurtigtest for antistoff være sikker nok etter 9 uker? Hvorfor er det forskjellig informasjon om tidsperioden for sikker hiv test. Blant annet www.medhelp.org opererer med 6 uker mens andre amerikanske nettsteder har 12 uker. Dersom 9 ukers kombotest er negativ, kan jeg legge til grunn at jeg ikke er hiv+, til tross for symptomene. Må jeg fortsette med flere hiv tester?? Håper på et snarlig svar, hilsen en som er redd og usikker!

Mann, 40 år

Svar

Hei og takk for brevet ditt. Jeg forstår godt din usikkerhet vedrørende den såkalte vindusperioden idet forskjellige nettsteder og institusjoner angir forskjellig tidsrom. Dette henger samme med at testene gjennom årene er blitt bedre, dvs. de får på et tidligere tidspunkt med seg dem som er sant positive i forhold til tidligere tester.

Dette er selvsagt helt avhengig av hvilke tester man refererer til og rent praktisk hvem som bruker hvilke tester. Du nevner combotesten og jeg skulle anta at de fleste større laboratorier i Norge nå bruker denne. Vårt referanselaboratorium ved Olafiaklinikken er Ullevål sykehus og der brukes denne. Vi meddeler nå at en test som er negativ etter 2-3 uker etterat eksponeringen for et eventuelt HIV-virus fant sted i de aller fleste tilfeller forblir negativ, men at vi for sikkerhets skyld ønsker en ny test etter 8 uker som så endelig fastslår negativitet.

Når det gjelder den hurtigtesten jeg kjenner til og som vår avdeling benytter i spesielle tilfeller er den endelige grensen for negativitet 12 uker, det har å gjøre med testens natur og at den altså er fremstilt på et tidligere tidspunkt enn den mere moderne combotesten. Ulempen med combotesten er jo at man må vente noen dager på resultatet mens hurtigtesten gir svar etter få minutter. Hvorfor vi ikke benytter den mere i rutinen er at den, riktignok meget sjelden, kan vise et falsk positivt resultat og som så må kontrolleres med en meget mer omfattende test, som forsåvidt blir utført på alle positive prøver for å være sikker på at prøven er sant positiv. Alle tester kan vise falsk positive prøver, men det er generelt sjelden. Slike test-resultater er selvsagt meget belastende for pasienten fordi det da blir en ventetid før forholdene endelig kan avklares.

Som det fremgår så er derfor omstendighetene rundt HIV-testingen ikke helt enkle, det er derfor så mange spør om dette.

Du forteller om symptomer og tegn som har fått deg til å tenke på primær HIV-infeksjon. Samlet vurdert minner det ikke om de akutte HIV-infeksjonene som jeg har sett. Bl. a. er det meget vanskelig å vurdere egne lymfeknuter, selv for trenet helsepersonell. Lymfeknuter ved HIV er alltid symptomløse og uømme og kommer ikke på armer eller ben. Dessuten forstår jeg at du hadde sikker sex med din partner, da skulle sjansen for å få overført HIV være mer enn liten.

Ut fra det du forteller høres det overveiende sannsynlig ut at du er sant negativ- prøve tatt etter ni uker er er ok forutsatt at prøven er kjørt i et combotestoppsett. Hvis det skulle være noen tvil så kan legen din alltid ta kontakt med laboratoriet hvor testen er utført og få helt spesifikke opplysninger.