Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

HIV og blodsmitte

Spørsmål

Hei og takk for oppklarende svar. Bare så jeg skjønner 100% - Så selvom hinnen på mitt sår var brutt (det var et lett blødene gnagsår) så sier du at all erfaring viser at HIV smitte ikke vil finne sted om HIV infisert materialet kommer bort i dette såret? Og ingen er blitt ifølge litteraturen smittet på denne måten ?

Mann 28
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Smitteveiene for HIV-viruset ble mye diskutert i epidemiens første år i begynnelsen av 1980-tallet. Amerikanerne satte nokså snart i gang med stort anlagte befolkningsundersøkelser i sosialt fattige strøk hvor folk bodde tett inntil hverandre og delte på det meste. Resultatene av disse studiene viste at viruset ikke blir overført i situasjoner ved nær og tett omgang med verden og med hverandre.


Et poeng er at viruset overlever meget kort tid etterat det har forlatt sine nødvendige biologiske omgivelser vedrørende temperatur, fuktighet, surhetsgrad samt en rekke andre faktorer som det trenger for å kunne overføres videre til en ny vert og smitte den;- overføringen må skje nokså direkte fra en biologisk organisme til en annen, som f. eks. slik det finner sted når to slimhinner gnis mot hverandre ved samleie. Så samlet sett skjer det ikke overføring av smitte utover de tre situasjonene som tidligere beskrevet, men variasjoner over spørsmål som ditt er veldig vanlige, også på Lommelegen og det er fullt forstålig at mange med stor angst tenker seg at de er kan blitt smittet bl.a. også med HIV når en hendelse som din og lignende hendelser plutselig dukker opp. Så nei, til tross for mange års arbeid med HIV-epidemien og HIV-positive pasienter har eksempler på den typen HIV-smitteoverføring som du spør om ikke forekommet og meg bekjent er slik overføring heller ikke beskrevet i litteraturen. HIV-viruset er i forhold til svært mange andre virus lite smittsomt. 


Av og til hender det hos noen at tanker på om smitte, til tross for det som foreligger av empiri, likevel kan forekomme. Slike tanker kan selvsagt være tunge å gå og bære på, og erfaringen er da den at den sikreste måten å få slike tanker ut av verden på er å få tatt en HIV-test, ganske enkelt. Den kan tas ca. to til tre uker etter hendelsen og utføres i hele primærhelsetjenesten og den er gratis.