Gir klamydiatesten flere svar?

Spørsmål

Kan leger se ut fra en chlamydia test om det finnes syfilissmitte?

Mann, 22 år

Svar

Kjære mann, 22 år!

En klamydiatest gir bare svar på om den som testes har klamydia. Andre seksuelt overførbare sykdommer må testes hver for seg. Syfilis testes med en blodprøve. Blodprøven sendes til et spesiallaboratorium der de ser om det finnes syfilis-antistoffer i blodet. Det samme gjelder for eksempel for hiv og hepatitt B; en blodprøve må sendes til et laboratorium som kan identifisere hiv-antistoffer eller hepatitt B-antistoffer. En lege må da rekvirere undersøkelse av om det finnes slike antistoffer.

Hvis du lurer på om du kan være i faresonen for andre seksuelt overførbare sykdommer enn det du eventuelt er testet for, synes jeg du skal ta kontakt med legen din. En slik blodprøve som sendes inn for antistoff-testing tar gjerne 2-3 uker å få svar på.