Feberfri dag før barnet går i barnehagen?

Spørsmål

Barnehagen til vår datter har en regel om at barn SKAL være hjemme en ekstra dag etter feber, uansett. I et oppslag og rundskriv står det at barnet "skal ha en feberfri dag hjemme, selv om barnet er kvikk og rask".
Selvsagt skal syke barn og barn som kan smitte de andre i barnehagen være hjemme.
Men "kvikke og raske barn"?
Foreldre har rett til fri ved barns sykdom, men ikke når barna er "kvikke og raske".
Bør vi godta et slikt regelverk?
Barnehagen hevder at det minsker smittefaren. Hva sier legen til det?

Mann, 32 år

Svar

Hei!

Jeg synes dette er en overdrevet forsiktighetsregel og tviler på at det reelt reduserer smittefaren. Har barnet feber på mandag og er hjemme, men er feberfri tirsdag morgen synes jeg det er helt unødvendig å være hjemme også på tirsdag, det fører til unødvendig mange fraværsdager for foreldrene i barnehagen. Hvis barnet er "kvikk og rask" er det ihvertfall ingen medisinske eller smittemessige grunner til å holde barnet hjemme, tvertimot ville det være mer grunn til å holde barnet hjemme om det var feberfritt men slapp og uttafor.

Jeg tror ikke det er mange barnehager som har et så strengt regelverk. Er barnehagen privat må dere sannsynligvis bare godta regelen, men er den kommunal har dere mulighet til å få en overprøving av regelen eller en sammenlikning med andre barnehager via kommunale myndigheter.

Hvis barnet er i god form synes jeg faktisk prinsipielt at det kan gå i barnehagen selv om det har feber, det er ikke automatisk slik at det skal være hjemme ved feber. De fleste barn med feber utover noen få streker vil imidlertid bli litt slappe av dette. Har barnet ditt en utslettsykdom, brennkopper eller andre opplagte smittsomme sykdommer bør det likeledes være hjemme.

Har barnet bakteriell infeksjon og har påbegynt antibiotika er smittefaren som regel over etter 1-2 døgn, og kan da gå i barnehagen hvis det er i form til det.

Du kan ta dette opp med barnehagens leder eller gjennom FAU.