Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

En HIV-negativ prøve

Spørsmål

Hei Jeg tok en hiv test etter 8 uker/64 dager. Kan jeg stole på den? Har etter en uke etter blodprøver bltt litt dårlig. Kyssesyken symptomer.. (min søster har hatt kyssesyken en stund)

Mann 20
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Det har de senere år vært endel diskusjon om tiden det må gå fra risikotidspunkt for HIV og til en HIV-test er endelig negativ. Hvis du på vanlig måte har tatt en HIV-test hos en lege som har sendt blodprøven til sitt mikrobiologiske laboratorium vil han eller hun angi den grensen som laboratoriet setter for sin HIV-prøvepraksis, noen norske laboratorier holder fremdeles på at tre måneder bør være den endelige grense for at en prøve ansees som sant negativ. 


Du nevner at din søster har kyssesyke og at du har symptomer som kan ligne hennes. Hvis du ikke har vært hos lege i denne forbindelse ennå bør du oppsøke lege og få konstatert at symptomene du har også skyldes den samme sykdommen;- jeg antar at du er klar over at symptomene ved kyssesyke eller mononucleose kan ligne dem som oppstår som følge av en akutt HIV-infeksjon. 


Imidlertid, ut fra den erfaringen som finnes er det bortimot teoretisk med en så lang ventetid for et HIV-prøvesvar, spesielt forbi denne tiden er angitt som vesentlig kortere i andre land, som Danmark og USA.  Der hvor det foreligger spesielle omstendigheter som at den det tas prøve av har en eller flere sykdomstilstander som eventuelt kan influere på resultatat eller som tar medikamenter som også kan det stiller saken seg noe annerledes, men dette vil jo den enkelte pasient få beskjed om ved prøvetagningstidspunkt. Og nei, jeg har aldri opplevd at en HIV-prøve som er negativ etter 9 uker er blitt positiv etter 12, gitt at det ikke har foreligget risikoadferd i den mellomliggende tid.