Dent -o-Sept - hvilke symptomer får man?

Spørsmål

Hva slags symptoner får man etter å ha fått i seg dent-o-sept?

Kvinne, 29 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Det er nok mange som har fulgt saken om Dent-o-Sept i media den siste tiden, og det er forståelig at man blir bekymret hvis man nylig har vært innlagt på sykehus og har brukt slike munnpensler.

Saken er som følger;
Det er blitt påvist infeksjoner på flere sykehus av en spesiell bakterie kalt Pseudomonas aeruginosa. Kilden til denne infeksjonen har vist seg å være en slags "munnpensel" kalt Dent-o-Sept, som er en pinne med en stoffbit ytterst, denne brukes til å fukte munnen med hos pasienter. Det er påvist Pseudomonasbakterier på munnpenslene, og det har vist seg at bakteriekilden kommer fra pakkemaskinen hos produsenten. Pr. 23/4 er bakterien påvist hos 134 pasienter på 13 forskjellige sykehus.

Denne bakterien er heldigvis ikke farlig for friske mennesker. Imidlertid kan syke og svekkede personer få lungebetennelse, blærebetennelse, hudinfeksjoner og sårinfeksjoner. Hvis du ikke har sykdomssymptomer er det unødvendig å lete etter Pseudomonasbakterier, kroppen vil ta seg av denne bakterien på egen hånd.

Har du nylig ligget på sykehus eller brukt slike munnpensler, og har du nå symptomer på en infeksjon, kan du k ontakte legen din som kan undersøke om du kan være smittet med Pseudomonas.

Det er foreløpig ikke bevist at noen har dødd grunnet bruk av slik munnpensel, og dette kan være vanskelig å fastslå, all den tid de som har dødd og som har fått påvist Pseudomonas i utgangspunktet var svært syke. Det er foreløpig derfor uklart om infeksjonen påvirket sykdomsforløpet slik at pasientene døde på grunn av pesudomonas.

Les mer hos Statens Institutt for Folkehelse;
http://www.folkehelsa.no/presse/20020904-dentosept.html