Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Celleforandringer og HPV

Spørsmål

Hei, For tre uker siden tok jeg celleprøve hos gynekolog. Prøven viste "lette celleforandringer av usikker betydning", samt "HPV-infeksjon som ikke skal behandles, men kontrolleres om 12 måneder". Mine spørsmål er: 1. Hva menes med lette forandringer, og samtidig "usikker betydning" i dette tilfellet? Er det slik at man ikke vet om det engang er CIN1, eller at man ikke vet om det er CIN1 eller CIN2? 2. Betyr "HPV-infeksjon" i en slik sammenheng alltid at det er en av de to alvorligste typene som KAN utvikle seg til kreft, eller kan det også være en av de mange andre? Jeg tenker siden jeg ikke skal til kontroll igjen før om ett år. 3. Vil ikke celleforandringer forårsaket av HPV få masse tid til å "godgjøre" seg skikkelig på dette året, slik at jeg ender med å ha CIN2 eller CIN3 neste gang? Hvor sannsynlig er det at det skjer, dagens status om "usikker betydning" tatt i betraktning?

Kvinne 30
Svar

Veileder i gynekologisk onkologi fra 2015 har helt klare regler for celleprøver (cytologi) fra livmorhalsen for å oppdage forstadier til kreft. Vanligvis er det nye prøver hvert 3. år, men ved usikker cytologi og positiv HPV (papillomvirus) er oppfølgingen 6-12 måneder. HPV er avgjørende for kreftutvikling. Man kan ikke behandle en HPV-infeksjon, den vil gå over av seg selv i de fleste tilfeller. Jeg vet ikke hva tidligere celleprøve har vist og hvor lenge du har vært seksuelt aktiv? Du kan ha hatt HPV i lang tid, du kan ha hatt i kort tid.

Til dine spørsmål:

1 1. Hva menes med lette forandringer, og samtidig "usikker betydning" i dette tilfellet?

Den cytologiske diagnosen ASC-US står for “atypical squamous cells of undetermined significance” som kan oversettes til norsk som unormale plateepitelceller av usikker betydning. Prøven er ikke normal, men det er heller ikke sett sikre lavgradige celleforandringer (LSIL).

2. Er det slik at man ikke vet om det engang er CIN1, eller at man ikke vet om det er CIN1 eller CIN2?

Diagnosene CIN1, CIN2 og CIN3 er histologiske diagnoser som brukes på vevsprøver (biopsier), mens ASC-US er en diagnose som brukes på celleprøve. Det er biopsi som regnes som «gullstandard». En celleprøve gir ingen sikker diagnose, men uttrykker en risiko for celleforandringer. Celleprøver er en screeningmetode for å finne kvinner med økt risiko for celleforandringer, mens en biopsi brukes for å bekrefte om det er behandlingskrevende celleforandringer (CIN2+) tilstede eller ikke. En biopsi regnes som en invasiv prosedyre slik at det først og fremst er kvinner der risiko for CIN2+ er over 20 % som henvises til kolposkopi og biopsi. Omtrent 10 % av kvinner med ASC-US får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,45 % får påvist livmorhalskreft. Ved påvisning av ASC-US vil celleprøven bli HPV-testet, og 44,4 % vil ha positiv HPV-test. Kvinner med positiv HPV-test anbefales ny celleprøve med HPV-test om 6-12 måneder mens kvinner med negativ HPV-test anbefales ny celleprøve om tre år. Kvinner med gjentatt positiv HPV-test anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Av kvinner med gjentatt ASC-US og gjentatt positiv HPV-test vil 34 % få påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging.

Les mer om dette på Lommelegen

3. Betyr "HPV-infeksjon" i en slik sammenheng alltid at det er en av de to alvorligste typene som KAN utvikle seg til kreft, eller kan det også være en av de mange andre?

Det er vanlig å teste for 14 ulike HPV-typer. HPV-testen som brukes i Norge kan påvist HPV type 16 og HPV type 18 separat, mens de 12 andre HPV-typene inngår i et «panel» som enten er positivt eller negativt. Kvinner med ASC-US / LSIL og HPV type 16 og/eller 18 anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Siden du er blitt anbefalt kontroll om 12 måneder, vil det si at du har en av de 12 mindre aggressive HPV-typene enn 16 og 18.

4. Jeg tenker siden jeg ikke skal til kontroll igjen før om ett år. De fleste HPV-infeksjoner og de fleste lette celleforandringer går tilbake av seg selv. Det er 70-80 % av alle kvinner (og menn) som smittes i løpet av livet, men livstidsrisiko for livmorhalskreft er bare 1,0 % før fylte 75 år. Av kvinner med positiv HPV-test vil 50 % ha negativ HPV-test etter 12 måneder. En forbigående HPV-infeksjon er ikke farlig, og ved negativ HPV-test om 12 måneder er det ikke nødvendig med videre utredning.

5. Vil ikke celleforandringer forårsaket av HPV få masse tid til å "godgjøre" seg skikkelig på dette året, slik at jeg ender med å ha CIN2 eller CIN3 neste gang?

En studie fra Belgia viser at det i gjennomsnitt tar 9,4 år fra HPV-smitte til påvisning av CIN3. Kvinner som deltar i Livmorhalsprogrammet følges opp etter retningslinjer som er utarbeidet av norske spesialister på bakgrunn av nasjonale og internasjonale erfaringer og studier. Kvinner med unormale prøveresultat følges opp av helsevesenet etter nasjonale retningslinjer. Et screeningprogram undersøker friske kvinner som ikke har symptomer. Det er derfor viktig at fordelene er større enn ulempene. Livmorhalsprogrammet reduserer forekomst og dødelighet av livmorhalskreft, men kan samtidig påføre kvinner unødvendige belastninger. https://www.an.no/debatt/meninger/helsevesen/et-screeningprogram-undersoker-friske-kvinner-som-ikke-har-symptomer-det-er-derfor-viktig-at-fordelene-er-storre-enn-ulempene/o/5-4-940798

6. Hvor sannsynlig er det at det skjer, dagens status om "usikker betydning" tatt i betraktning? Generelt vil omtrent 10 % av kvinner med ASC-US får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, men din risiko er lavere siden du ikke har HPV type 16 eller 18.

Jeg håper at det var svar på dine spørsmål.

Vennlig hilsen Mette