Bivirkinger av malariamedisin

Spørsmål

Hei! Jeg har et reisespm som jeg vil stille til Gunnar Hasle, men finner ham ikke i valgalternativene. Vi skal være i Luanda, Angola, i en måned. Reiser med to gutter ca. 3 og 5 år . Begge veier ca 14-1 6kg. Gutten på 5 var i Luanda 4 mnd da han var 10-14mnd gammel, tok da Lariam og tålte det fint. Han fikk malaria og ble behandlet for dette der uten komplikasjoner. Yngstemann på 3 har ikke vært der tidligere. Heller ikke tatt malariaprofylakse før. Vi har fått foreskrevet lariam til begge, 1/4 tablett pr uke. Da jeg har hørt og lest mye om risiko for spesielt psykiske bivirkninger av Lariam ønsker jeg en ekstra vurdering fra fagperson på dette. Rent praktisk er det en fordel med lariam siden det kun skal gis 1 gang per uke, mens Malarone er daglig noe som kan bli et problem.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Dere skal reise med to barn til strøk av verden hvor malariarisikoen er høy, og i tillegg av den farligste varianten falciparum. Da vil jeg være veldig tydelig på at jeg synes dere skal ha direkte og individuell kontakt med spesialist på område, for eksempel lokalt vaksinasjonskontor, eller å ta kontakt med for eksempel Reiseklinikken hvor dr Hasle, spesialist i reisemedisin jobber. En generell vurdering over nett slik som her, av ikke-spesialist på dette (altså jeg) er etter min mening ikke bra nok for en reise til et så utsatt område, med barn. Dere ønsker forståelig nok en vurdering av dette med bivirkninger på de to medikamentene du nevner, men da må jeg med en gang legge til at jeg er almenlege og jobber her i Norge, og har tilnærmet null erfaring med slike medikamenter.

Jeg kan da egentlig ikke bidra med noe mer enn informasjon fra nettsiden til dr Hasle, om valg av malariamedisiner:

http://www.reiseklinikken.no/malariamedisin.asp

Og jeg vil sitere fra Folkehelsas nettsider om disse to medisinene:

"Malarone® og Provaqomyl® er godkjent som profylakse for barn og voksne ≥ 40 kg. Malarone Junior® har ¼ av styrken til Malarone for voksne og doseres etter vektog kan gis som profylakse til barn ≥ 11 kg. Atovakvon / proguanil tas ett døgn før avreise, fortsetter under oppholdet og avsluttes 1 uke etter utreise fra malariaområde. Sikkerheten ved samtidig bruk av atovakvon / proguanil hos gravide er ikke klarlagt og potensiell risiko er ukjent. Bruk av atovakvon / proguanil under graviditet bør derfor kun overveies dersom de forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. P.g.a. manglende data anbefales atovakvon / proguanil foreløpig ikke til ammende. Den daglige dosen bør tas sammen med litt fettholdig mat eller helmelk (for å oppnå maksimum absorpsjon) og til samme tid hver dag. Bivirkninger som er registrert er lette abdominale plager, utslett, håravfall og munnsår. Atovakvon / proguanil er noe dyrere enn andre antimalariamidlene som brukes som profylakse. Den tidligere begrensning på hvor lenge man bør bruke atovakvon / proguanil falt bort i 2012, og beslutningen om hvor lenge dette medikamentet kan brukes tas av utskrivende lege.

Meflokin (Lariam®)
Meflokin brukes profylaktisk i områder med klorokinresistente malaria­parasitter. Bivirkninger sees også ved profylakse og kan være søvnproblemer, mareritt, depresjon, forvirring, psykose, svimmelhet og koordinasjonsproblemer. Barn under 5 kg (3 måneder) eller personer med kjent psykiatrisk sykdom eller epilepsi bør ikke bruke meflokin. Meflokin skal bare brukes til gravide hvis fordelen oppveier en mulig risiko. På grunn av mulig økt risiko for spontan abort frarådes meflokin for gravide i første trimester. Av samme grunn bør graviditet unngås de første 3 månedene etter avsluttet profylakse med meflokin. Meflokin har blitt brukt i annen og tredje trimester uten økt forekomst av bivirkninger. Det kan brukes under amming, da lite går over i melken. Meflokin kan brukes i profylaksedoser i flere år. De fleste bivirkningene som oppstår, har vist seg når tre doser er tatt. For å sjekke at den reisende tåler malariaprofylakse med meflokin, kan profylaksen begynne 2-3 uker før avreise. Hvis personen merker bivirkninger av prøvedosen bør annen profylakse velges. Man bør ha inntatt minst to doser før innreise i malariaområde for å oppnå forebyggende konsentrasjon. Meflokin tas én gang pr. uke, alltid på samme dag, med start senest én uke før ankomst til malariaområdet. Etter utreise fra malariaområde tas den ukentlige dosen i ytterligere 4 uker."

Jeg ville være på for tynn is om jeg anbefalte de ene eller annet for dere, for det har jeg ikke erfaring eller kunnskap nok for å gjøre. Så jeg håper den generelle informasjonen her inkl linken, kan være til nytte, samt at dere for all del ta direkte kontakt med vaksinasjonskontor eller spesialist før avreise, så dere sikrer deres barn og dere selv best mulig beskyttelse mot denne sykdommen.

Lykke til.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-