Antistoffer mot Epstein-Barr virus

Spørsmål

Hva betyr denne blodpröven: Epstein Barr IgG AK verdi på 33 (altså forhöyet, grensen er på 9) og Epstein Barr IgM AK på 3,7 som er under grensen som også er på 9. Spesielt lurer jeg da selvfölgelig på den förste som er forhöyet, vad kan dette bety?

Svar

Hei!
Ett kortfattat svar på din fråga: Du har haft mononukleose någon gång tidigare i livet. Det var för minst flera år sedan. Du har ingen aktuell infektion just nu.

En lite längre förklaring till svaret på ditt blodpröve:
IgG och IgM är två olika typer av antistoffer, det vill säga molekyler i immunförsvaret som genkender främmande mikroorganismer. När antistofferna attackerar virus eller bakterier så leder det så småningom till att våra immunceller (vita blodkroppar) tar hand om mikroorganismerna och stoppar infektionen. I denna process bildas först IgM (immunoglobulin M). Det är alltså den första antistoffen som attackerar, men också den som försvinner snabbast. IgG (immunoglobulin G) tillverkas av kroppen några dagar in på infektionsprocessen och anses vara viktigast av antistofferna. Av någon anledning så har man kvar en lite andel IgG långt efter man haft en infektion. Normalt sett så har man alltså IgM tidigt i det akuta sjukdomsförloppet, men detta försvinner sedan. IgG däremot kan finnas kvar i många år, ofta hela livet. Om du för exempel hade mässling när du var barn så har du fortfarande antistoffer av IgG-typ mot mässling kvar i blodströmmen fortfarande.

Ditt aktuella provsvar skall alltså tolkas som att du någon gång under livet har stött på Epstein-Barr-viruset. Du har däremot inga tecken till denna Epstein-Barr-smitta just nu. Epstein-Barr-viruset orsakar sjukdomen mononukleose. De allra flesta får denna i de sena tonåren. Sjukdomen ger en svår halsinfektion med långdragen feber och trötthet. I Skandinavien räknar man med att mer än 80% av vuxna människor har haft infektionen. Alla dessa har ett mönster av antistoffer/antikroppar (IgG AK) som liknar ditt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Med bästa hälsning,
Per Åkesson
Infektionslege