Anonyme kjønnssykdommer

Spørsmål

Kan en teste seg anonymt for kjønnsykdommer ? eks. syfilis
- og kan man være anonym - hvis en trenger behandling?

Mann, 44 år

Svar

Hei!

På Olafiaklinikken i Oslo kan du teste deg anonymt. Enkelte kjønnssykdommer er meldepliktige og hvis legen finner slike må du registreres og tilfellet skal rapporteres inn til helsemyndighetene, dog uten ditt personlige navn.

Alle som arbeider i helsevesenet har streng taushetsplikt og de som jobber med slike sykdommer er spesielt nøye med dette. Derfor skal det ikke være noe problem forbundet ved å oppgi sitt egentlige navn.