15 år gammel jente med urinveisinfeksjon med antibiotikaresistente bakterier

Spørsmål

Hei. Har ei datter på 15 år. Hun har fått påvist urinveisinfeksjon uten symptomer og med en antibiotikareistent bakterie. Legen sier at det ikke er noe å bry seg med uten at ho får symptomer på urinveisinfeksjon. Ho har hatt ofte halsbetendelse å hangler en del til tider. Kan det vær negatift for allmentillstand å gå rundt med sanne bakterier i kroppen?

Kvinne 15
Svar

Hei, takk for spørsmålet. 

Bakterier i en urinprøve uten at man har symptomer er ikke noe å bekymre seg for - slike bakterier skal normalt kun behandles hos særskilte grupper som gravide. Det er gjort lite forskning på slike bakterier, men Helsedirektoratet fremholder faktisk at det å ha slike bakterier i urinen, som man ikke blir syk av, beskytter mot oppvekst av andre, mer skadelige bakterier. Man kan ha samme bakteriestamme i urinen i flere år uten at det blir noe problem. 


Var jeg deg ville jeg allikeve vurdere i perioder hvor datteren din hangler å få vurdert urinen for å se om det er andre tegn til urinveisinfeksjon enn bare at der er noen bakterier; det kan jo hende at det er tilbakevendende urinveisinfeksjoner som plager henne. 


Å gå rundt med slike bakterier i kroppen er forøvrig ikke noe å være redd for; det er flere bakterier i kroppene våre enn vi har celler selv