Spanskesyken

Vi har hørt om Spanskesyken, men hva var den egentlig?

Spanskesyken var faktisk en influensaepidemi. I 1918-1919 døde mellom 50 - 100 millioner mennesker verden over av denne influensaen. Den tok livet av flere mennesker enn første verdenskrig, både i Norge og internasjonalt. Viruset var spesielt hardtslående, og rammet både unge og eldre.

Spanskesyken i NorgeI Norge døde mellom 13 000 og 15 000 mennesker. Svært mange ble syke, opp mot 40 % av befolkningen. I Norge slo spanskesyken til i tre runder; først på sommeren 1918, så den såkalte høstepidemien 1918 (denne var hardest), og deretter i et siste oppbluss på vinteren 1918-1919. Verst rammet den der folk bodde tett, og dødeligheten var også høyest her, slik som på østkanten i Oslo. Overraskende nok hadde menn i alderen 25 til 29 år de høyeste dødsratene.

Den direkte dødsårsakenAntakelig døde de fleste av lungekomplikasjoner. Først fikk de influensa, og deretter blant annet lungebetennelse. I 1918 fantes ikke antibiotika, og det var lite å behandle en lungebetennelse med.

En pandemiSpanskesyken var en såkalt pandemi, det vil si en verdensomspennende epidemi som rammer mange. Pandemier oppstår når influensaviruset har endret seg mye og ingen har motstoffer mot viruset. Da blir mange syke. Hvor syke vi blir er avhengig av virusets egenskaper - og det kan man vanskelig si noe om på forhånd. Det har vært flere influensapandemier siden spanskesyken; i 1957 kom asiasyken, i 1968 Hong Kong-syken og i 1977 russerinfluensaen. Og, nye pandemier med influensa vil komme.

Oppdatert 22.01.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
-Borza T. Spanskesyken i Norge 1918-19. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 30, 2001; 121:3551-4
-Mamelund S-E. Var spanskesyken i Kristiania en sosialt nøytral sykdom? Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2005; 125: 3477-81