Sesonginfluensa 2018-2019

Dette vet vi så langt om årets influensasesong.

HVORDAN BLIR ÅRETS INFLUENSA? Foreløpig er det rapportert lav forekomst, men tidligere år tilsier at det er de kaldeste månedene influensaen er mest aktiv. Fptp: NTB Scanpix/Shutterstock
HVORDAN BLIR ÅRETS INFLUENSA? Foreløpig er det rapportert lav forekomst, men tidligere år tilsier at det er de kaldeste månedene influensaen er mest aktiv. Fptp: NTB Scanpix/ShutterstockVis mer

Årets influensasesong (høsten 2018 - våren 2019) er på trappene. Hva vet vi så langt om årets influensa, og hvorfor må man ha ny influensavaksine hvert år?

Hva er sesonginfluensa?

Influensa er en vanlig viral luftveisinfeksjon som er forårsaket av influensavirus type A eller type B - med mange ulike undertyper. Influensa opptrer i sesongartede epidemier, med infeksjoner vanligvis i vintermånedene. Virustype og tidspunkt for epidemiene varierer fra år til år, og også fra land til land.

Hvem trenger vaksine?

Vanligvis går influensa uproblematisk over av seg selv i løpet av en uke eller to med symptomer fra luftveiene, feber, muskelsmerter, hodepine, slapphet og nedsatt allmenntilstand.

Hos mer utsatte mennesker kan infeksjonen ha et mer alvorlig forløp og kan gi flere ulike komplikasjoner og i verste fall være dødelig, og derfor er vaksiner av stor verdi for disse utsatte gruppene og for det helsepersonell som behandler dem.

DETTE ER SYMPTOMENE: Uavhenigig influensatyper er dette de vanligste tegnene. Illustrasjon:; NTB Scanpix / Shutterstock. Norsk tekst v. Lommelegen.
DETTE ER SYMPTOMENE: Uavhenigig influensatyper er dette de vanligste tegnene. Illustrasjon:; NTB Scanpix / Shutterstock. Norsk tekst v. Lommelegen. Vis mer

Hvorfor forandrer influensa seg fra år til år?

Influensaviruset er av natur meget ustabilt og har en stor evne til å kontinuerlig endre arvestoffet sitt og følgelig også sine egenskaper - disse endringene gjør at nye influensavirus hele tiden oppstår, og det er vanskelig for kroppen å danne en effektiv beskyttelse mot framtidige infeksjoner da antistoffene som dannes mot viruset etter en gjennomgått influensasykdom ikke nødvendigvis gjenkjenner det neste influensaviruset.

Vanligvis er endringene i influensaviruset små fra år til år, som betyr at noen mennesker har en viss beskyttelse etter tidligere gjennomgått influensatilfeller, mens andre år skjer det større endringer som medfører at de aller fleste mangler immunitet mot det nye viruset. Noen år kan influensaepidemien være ganske mild, mens de i de verste tilfellene kan utvikle seg til alvorlige pandemier. En pandemi er verdensomspennende epidemier med høy dødelighet. Et eksempel på en av de verste tidligere influensapandemiene er den såkalte Spanskesyken som smittet en tredjedel av verdensbefolkningen i tidsrommet 1918-1920 og tok livet av flere titalls millioner mennesker. I denne saken ser vi nærmere på hva vi vet om årets influensasesong så langt. (1)

Hva vet vi om årets influensa?

Hvilke virus man hvert år velger å vaksinere mot i influensavaksinen, er basert på ekspertråd fra WHO som forsøker predikere hvilke virus som kommer til å dominere i den kommende epidemien, blant annet basert på utviklingen som skjer i andre land i verden - vaksinens sammensetning evalueres derfor hvert år. I år tilbys det som standard en såkalt trivalent influensavaksine, som er en vaksine som inneholder tre ulike virus. Denne gangen innebærer dette to influensavirus:

  • Influensavirus type A
  • Influensavirus av type B

Det finnes også en firevalent vaksine som inneholder ytterligere ett virus. Disse to vaksinene er ifølge Folkehelseinstituttet sannsynligvis likeverdige med tanke på de virus som er tenkt å skulle prege denne influensasesongen, med en anslått beskyttelse på rundt 60% hos de som vaksineres.

LES OGSÅ: Når bør du sykemeldes for influensa?

Hvor effektiv er vaksinen?

Hvor effektiv beskyttelsen er, varierer fra person til person. Hos eldre er vaksinen som regel noe mindre effektiv, men den er fortsatt nyttig for å redusere sjansen for et mer komplisert forløp av influensa.

Hvor mange har så langt tatt årets influensavaksine?

Per 10. oktober i år er det registrert at rundt 40.000 nordmenn er vaksinert mot årets influensa, men dette tallet er ventet å øke betydelig etter hvert som vaksineringen kommer godt i gang de nærmeste ukene. (2) (3)

LES OGSÅ: Vanlige bivirkninger av influensavaksine

Influensasesongen 2018/19 i Norge: Foreløpig få tilfeller

Influensasesongen går fra uke 40 på høsten til uke 20 neste vår. Folkehelseinstituttet i Norge utgir ukesrapporter for influensasesongen 2018/19.

Hvis man tar en prøve fra nesen eller halsen tidlig i sykdomsforløpet, kan man påvise influensaviruset og fastsette hvilken type det dreier seg om, noe som er nødvendig for å kunne føre god statistikk for epidemiene hvert år.

Videre følger oppsummeringer med den aktuelle statusen for influensasesongen 2018/19.

  • Uke 20-39: I sommeren og den tidlige høsten av 2018 har de sporadiske tilfellene av influensa holdt seg nokså lave, med 2-15 rapporterte tilfeller av influensa hver uke. Av disse har influensa A-virus vært i flertall, med H3 som den vanligste undertypen - dette står i kontrast til 2017/-18-epidemien der influensa B-virus var i flertall. (2)
  • Uke 40-43: Rapportene fra uke 40 til 43 viser at man fortsatt står på tampen av en ny influensasesong med en foreløpig svært lav forekomst av influensalignende sykdom i den norske befolkningen. Svært lav forekomst av influensalignende sykdom, med en slik diagnose stilt hos kun 0,3% av de som gikk til legen.
  • Uke 44: Forekomsten av influensalignende sykdom er svært lav. Dette betyr at sesongens influensautbrudd ikke ennå er i gang. Det er fortsatt få tilfeller av laboratoriebekreftet influensa, men det er en liten økning sist uke. Det er en overvekt av influensa A positive, men det er ennå for tidlig å mene noe om hvilke virus som vil prege sesongen 2018/19, melder fhi. (2)
  • Uke 45: Influensavirus i sirkulasjon, men fremdeles lav forekomst, men antallet laboratoriebekreftede influensapåvisninger og andelen positive av de testede er meget lavt, men noe økende. Det er innrapportert 3755 analyserte prøver forrige uke, hvorav 55 prøver var positive for influensa A og to for influensa B. (2)

Saken vil bli oppdatert med nye ukestall!

LES OGSÅ: Forskjell på influensa og forkjølelse?

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.
Per Åkesson

Per Åkesson

INFEKSJONSLEGEN

Send inn spørsmål

Som forventet. Mer influensa kommer

Forekomsten av influensa har også de siste årene vært lav i oktober. Desember, januar, februar og mars er månedene med mest forekomst av influensa, og vi kan derfor forvente at tallene for antall tilfeller vil stige.

Kilder:

Denne saken er skrevet av lege, Rune Erlandsen.

1) fhi.no 2) fhi.no Influensasesongen-i-norge-2018-2019.-ukerapporter/ 3) who.int/influenza/vaccines

Stikkord: