Influensamedisin

Influensamedisinene Relenza og Tamiflu er viktige våpen i kampen mot influensa. Men de kan ikke erstatte influensavaksinen!

Virus årsak til influensaInfluensa skyldes influensavirus. De kommer seg ned i svelget, halsen og luftrøret, og angriper cellene der for selv å kunne overleve. Antibiotika virker ikke mot influensa.

Ingen erstatning for vaksinen!Selv om influensamedisinene er nyttig for mange, kan de på ingen måte erstatte influensavaksinen. Influensavaksinen virker langvarig forebyggende og kan hindre at man i det hele tatt blir syk.

Hva er Relenza?Relenza (zanamivir) hemmer ett av influensavirusets enzymer, neuraminidase, og reduserer derfor muligheten for at influensavirus skal spre seg i kroppen. På den måten kan tiden du er syk reduseres med mellom 0,25 og 2,5 døgn. Forutsetningen er at du begynner å ta medikamentet så tidlig som mulig etter at du er blitt syk. Relenza kan også brukes som forebyggende medisin.

Bruksmåte for RelenzaRelenza er et pulver som pustes inn gjennom munnen, og som virker lokalt i slimhinnene i luftveiene.

Som behandling: 1 inhalasjon to ganger om dagen i 5 dager. Behandlingen bør starte innen 2 døgn etter at du er blitt syk (36 timer for barn).

Som forebyggende medisin etter kontakt med influensasyk: 2 inhalasjoner 1 gang om dagen i 10 dager. Behandlingen må begynne så raskt som mulig etter eksponering, og senest innen 36 timer.

Som forebyggende medisin i influensasesongen: 2 inhalasjoner 1 gang om dagen i inntil 28 dager.

Prisen for en kur (20 doser) er 242 kroner (2009), og preparatet er på resept. Medisinen er godkjent for personer over 5 år.

Bivirkninger av RelenzaBivirkninger er sjeldne. Det er rapportert tilfeller av pustevansker hos personer som har astma fra før.

Hvordan virker Tamiflu? Tamiflu (tamivir) er på lik linje med Relenza en såkalt neuraminidasehemmer, og stoffet hemmer et overflateprotein på influensaviruset. Derfor begrenses spredningen av virus i kroppen, og infeksjonen varer kortere tid enn uten bruk av medisinen. Medisinen må tas innen to døgn etter sykdomsutbrudd.

Bruksmåte for TamifluTamiflu tas som kapsler (75 mg, 45 mg, 30 mg), eller innholdet i kapslene kan blandes til mikstur. Innholdet (et pulver) kan også blandes i syltetøy eller liknende, forutsatt at blandingen tas med en gang.

Som behandling: 1 dose 2 ganger om dagen i 5 dager. Behandlingen må starte så tidlig som mulig og senest innen 2 døgn.

Som forebyggende medisin etter kontakt med influensasyk: 1 dose 1 gang om dagen i 10 dager. Behandlingen må begynne så raskt som mulig etter eksponering, og senest innen 48 timer.

Som forebyggende medisin i influensasesongen: 1 dose 1 gang om dagen i opptil 6 uker.

Prisen for en kur (10 kapsler á 75 mg) er 238 kroner (2009), og preparatet er på resept.

Bivirkninger av TamifluDet er rapportert en del bivirkninger, men de aller fleste er kun milde og forbigående. De vanligste er diare, kvalme, oppkast og hodepine.

Hvem bør vaksineres?Folkehelsa anbefaler forebyggende influensavaksinering (sesonginfluensa) for disse gruppene:

 • Voksne og barn med alvorlig sykdom i bronkier og lunger.
 • Voksne og barn med sykdommer i hjertet eller blodårer.
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.
 • Voksne og barn med diabetes type 1 eller 2.
 • Beboere på alders- og sykehjem.
 • Personer over 65 år.
 • Helsepersonell som skal ta hånd om syke under en eventuell influensaepidemi kan vurdere om de vil vaksinere seg.

  Det er viktig at de som hører til i en av gruppene ikke unnlater å vaksinere seg selv om det finnes influensamedisiner.

  Under den pågående pandemien med influensa A (svineinfluensaen), anbefales det i tillegg vaksinasjon mot denne influensatypen. Denne vaksinen anbefales tatt av hele befolkningen, men at risikogruppene vaksineres først. Her kan du lese mer om hvem som tilhører risikogruppene for svineinfluensaen.Kilder:
  -Felleskatalogen.no (21.11.09)