Influensa: Komplikasjoner

Omlag 1000 nordmenn dør hvert år som følge av influensa. Alvorlig følgesykdom som lungebetennelse, sepsis og hjernebetennelse er fryktede komplikasjoner.

KOMPLIKASJONER ETTER INFLUENSA: 1000 mennesker dør hvert år i Norge som følge av influensa. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KOMPLIKASJONER ETTER INFLUENSA: 1000 mennesker dør hvert år i Norge som følge av influensa. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

De fleste tåler en influensa, men det finnes unntak. I denne saken ser vi på hvorfor influensavaksiner anbefales til visse grupper. Influensa er en vanlig virusinfeksjon som rammer luftveiene som opptrer i sesongartede epidemier.

Infeksjonen sprer seg via dråpesmitte fra smittede personer. Influensaviruset endrer seg ofte, det muterer, og dette er noe som gjør det vanskelig å lage en spesifikk målrettet behandling eller vaksine mot viruset, og som også kan gi noe ulike viruskarakteristikker gjennom årene.

Spanskesyken var en verdensomspennende influensapandemi forårsaket av en spesielt farlig type av influensavirus, der en tredjedel av verdens befolkning ble smittet, og epidemien til sammen tok flere ganger så mange liv som første verdenskrig, mellom 50 og 100 millioner.

Forkjølelse og influensa - hva er forskjellen?

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Gunnar Hasle

INFEKSJONSLEGEN

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

1000 mennesker dør årlig i Norge som følge av influensa

Heldigvis er vanlige influensaepidemier langt på nær så alvorlige. For de fleste av oss medfører en influensainfeksjon sykdom i 1-2 uker normalt innebærende luftveissymptomer, raskt innsettende feber, muskelverk og nedsatt allmenntilstand. Omtrent alle blir helt bra igjen etterpå, men likevel dør det om lag 1000 mennesker i Norge i året som følge av influensa.

Med tanke på hvor mange som blir smittet hvert år er dette en forholdsvis liten andel, men likevel betydelig.

Videre skal vi se litt nærmere på denne gruppen, som typisk er mennesker med risikofaktorer som gjør de utsatt for et mer alvorlig forløp av influensa, og vi skal se på hva komplikasjoner av influensa vanligvis innebærer. For mer om influensa generelt, se her. (1) (2)

Når bør du sykemeldes av influensa?

Hvem er utsatt for alvorlig sykdom som følge av influensa?

Selv friske mennesker kan en sjelden gang utvikle alvorlig sykdom som følge av en influensainfeksjon, men de som har noen av de følgende risikofaktorene er de som er absolutt mest utsatt for dette:

  • Eldre (over 65 år), samt beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar (for eksempel grunnet medisinbruk eller av sykdommer i seg selv)
  • Voksne og barn med kronisk sykdom (for eksempel diabetes, hjerte-, nyre- eller leversykdom, eller nevrologisk sykdom)
  • Voksne og barn med alvorlig overvekt
  • Gravide etter uke 12 / etter 1. trimester
  • Annen alvorlig sykdom
    (1) (3)
image: Meslinger: Dette er komplikasjonene vi frykter

Meslinger: Dette er komplikasjonene vi frykter

Hvilke komplikasjoner sees ved influensa?

Flere ulike typer mer alvorlig sykdom kan sees som følge av en influensainfeksjon.

Lungebetennelse

Den absolutt vanligste av disse er lungebetennelse, spesielt hos de som allerede har kroniske lungesykdommer fra før av. Lungebetennelsen kan i noen tilfeller forårsakes av influensaviruset i seg selv (ved visse typer influensavirus), men det vanligste er at en ny infeksjon med en annen bakterie eller et annet virus skjer som følge av influensainfeksjonen. En slik ny infeksjon som kommer på grunn av eller i forløpet av en annen infeksjon kalles en superinfeksjon og skyldes at den opprinnelige infeksjonen gjør kroppen mer mottakelig for en ny infeksjon. Superinfeksjoner er en viktig årsak til at normalt ufarlige infeksjoner kan medføre et adskillig mer alvorlig forløp.

SUPERINFEKSJONER: Influensa gjør kroppen mer mottakelig for en ny infeksjon, som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse og bihulebetennelse.
SUPERINFEKSJONER: Influensa gjør kroppen mer mottakelig for en ny infeksjon, som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse og bihulebetennelse. Vis mer

Ørebetennelse og bihulebetennelse

Andre eksempler på vanlige superinfeksjoner er ørebetennelse eller bihulebetennelse som for eksempel kan oppstå som følge av en forkjølelse, eller også som følge av influensa.

Andre alvorlige komplikasjoner

Andre alvorlige komplikasjoner som kan oppstå som følge av en influensainfeksjon inkluderer:

Behandling av influensa

Normalt gis det ingen antiviral behandling ved influensa, både fordi det ikke er behov for det hos ellers friske, men også fordi den behandlingen som finnes ikke er spesielt effektiv - behandlingen som vanligvis brukes ved influensa er heller med tanke på symptomlindring, som smertestillende og febernedsettende medikamenter.

Det finnes dog spesifikk antiviral medisin som kan forsøkes mot influensa, som oseltamivir (Tamiflu), som er en såkalt neuraminidasehemmer. For at denne behandlingen skal ha effekt bør den startes raskt (helst innen 48 timer av symptomdebut), og tilbys i all hovedsak til pasienter i risikogruppen og de med komplikasjoner og alvorlige symptomer.

Les mer om influensamedisin

image: Feber hos barn

Feber hos barn

Vaksine mot influensa

Den beste beskyttelsen man har mot influensa er vaksinering.

Influensavaksine tilbys til personer med noen av de nevnte risikofaktorene, samt helsepersonell og noen få andre grupper. Influensa kan ha et alvorlig forløp både hos gravide og spedbarn - influensavaksinen beskytter begge, og anbefales til gravide som er i 2. eller 3. trimester i influensasesongen.

Vanlige bivirkninger etter influensavaksine

På grunn av influensavirusets natur, det faktum at det hele tiden endrer seg, endrer nødvendigvis også vaksinene seg fra år til år, og derfor bør man ta en ny vaksine årlig. Det finnes ulike typer vaksiner, som består av enten virusdeler eller levende, svekkede virus.

Hvor godt vaksinen beskytter varierer fra år til år, men noen kilder rapporterer opptil 60-90% beskyttelse, selv om dette tallet trolig er høyere enn virkeligheten. Man skal heller aldri glemme god hygiene og årvåkenhet med tanke på smitte som viktige faktorer for forebygging av sykdom.
(1) (2)

LES OGSÅ: Hvorfor tar ikke helsepersonell anbefalt influensavaksine?

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder: 1) Fhi.no 2) Fhi veileder helsepersonell 3) CDC.gov (3)