Hvordan få influensavaksine?

Det er snart influensasesong. De fleste legekontor og apoteker kan tilby vaksine fra uke 40.

INFLUENSAVAKSINE: Årets influensasesong er rett rundt hjørnet og i den forbindelsen starter årets influensavaksinasjon Foto: Andrey_Popov / NTB
INFLUENSAVAKSINE: Årets influensasesong er rett rundt hjørnet og i den forbindelsen starter årets influensavaksinasjon Foto: Andrey_Popov / NTB Vis mer

Om influensa

Influensaviruset er virus som affiserer luftveiene, og medfører symptomer fra blant annet hals, lunger og nese. Når vi snakker om influensa er det som regel sesonginfluensa vi refererer til. Sesonginfluensa er forårsaket av influensaviruset, både type A og B, og kommer som navnet tilsier i sesonger. I Norge er denne sesongen fra desember til april, hvert år.

Influensaviruset er et virus som endrer seg hyppig og dermed oppstår det nye varianter, også kalt stammer. Dette er årsaken til at man kan få influensa flere ganger, selv om man har hatt det før. Av samme årsak må man ta en ny influensavaksine hvert år hvis man vil være beskyttet (1, 2)

Les mer om hvem som er i risikogruppen for alvorlig forløp ved influensa, og derfor bør ta vaksinen. Og hvilke yrker som bør ta influensavaksinen årlig.

LES OGSÅ: Slik smitter influensa

Når kommer influensavaksinen 2021?

Ifølge Folkehelseinstituttet vil hovedutsendingen av influensavaksinen for 2021/2022 bli i uke 40, 41, 42 og 43. (3)

Når bør influensavaksine tas?

Influensavaksinen bør helst tas i perioden oktober til desember. Effekten fra vaksinen inntreffer 1–2 uker etter vaksinen er satt. Det er derfor ønskelig at man tar vaksinen før influensasesongen starter. (4)

LES OGSÅ: Influensavaksine – vanlige bivirkninger

Hvor får man influensavaksine?

Det er flere ulike aktører som tilbyr vaksinering med influensavaksinen. Blant annet kan fastlege, apotek og enkelte private legetjenester som ikke inngår i fastlegeordningen sette vaksinen.

Det er kommunen som har ansvar for organisering av vaksinering av risikogruppene, dette betyr at kommunen kan organiserer vaksinering gjennom blant annet fastlegekontorer, helsestasjoner, vaksinasjonskontor osv. (4, 5)

INFLUENSA: Influensaviruset gir blant annet symptomer fra luftveiene slik som tørrhoste, smerter i halsen og rennende nese. Foto: fizkes / NTB
INFLUENSA: Influensaviruset gir blant annet symptomer fra luftveiene slik som tørrhoste, smerter i halsen og rennende nese. Foto: fizkes / NTB Vis mer

Hva koster influensavaksinen?

Prisen på vaksinen vil variere etter hvem som setter vaksinen og hvem som får vaksinen.

Personer i risikogruppene vil i influensasesongen 2021/2022 bli tilbudt gratis vaksine gjennom kommunen, selve vaksineringen betaler man en liten egenandel for. Er man i risikogruppen og blir vaksinert hos fastlegen betaler man bare en egenandel på 50 kroner, har man frikort betaler man ingenting hos fastlegen. Hvis man velger å ta vaksine utover det som er organisert av kommunen eller fastlegen, eksempelvis hos apotek, settes prisene av apoteket, også for de i risikogruppen.

Personer som ikke er i en risikogruppe, men som grunnet arbeid bør ta influensavaksinen, eksempelvis helsepersonell med pasientkontakt, får vaksinen dekket via arbeidsgiver.

For de som verken er i risikogruppen, eller bør vaksineres grunnet yrke, vil prisen for vaksinen variere mellom hvor man velger å få satt vaksinen. Eksempelvis setter apotekene prisen på vaksinasjonen selv, og prisen kan derfor variere imellom de ulike aktørene. (3, 4, 5)

LES OGSÅ: Når bør du sykemeldes av influensa?

Influensavaksine og koronavaksine

Det er viktig å understreke at selv om influensaviruset og koronaviruset gir lignende symptomer vil ikke vaksinen mot koronaviruset beskytte mot influensa og motsatt – influensavaksinen beskyttet ikke mot koronaviruset.

Kilder

1) Folkehelseinstituttet, Fakta om influensa 2) Mayo Clinic, Influenza (flu) 3) Folkehelseinstituttet, Utsending av influensavaksine 2021/2022 4) Folkehelseinstituttet, Influensavaksine til helsepersonell 5) Regeringen.no, Personer i risikogruppene får gratis influensavaksine i kommunen