Hva er symptomer på influensa?

Influensasesongen er rett rundt hjørnet og i denne artikkelen kan du lese om typiske symptomer forårsaket av influensaviruset.

INFLUENSA: Det er vanlig at influensaviruset gir symptomer fra luftveiene, slik som rennende nese, smerter i hals og tørrhoste. Foto: Dragana Gordic / NTB
INFLUENSA: Det er vanlig at influensaviruset gir symptomer fra luftveiene, slik som rennende nese, smerter i hals og tørrhoste. Foto: Dragana Gordic / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva er influensa?

Influensaviruset er et virus som affiserer luftveiene, og medfører symptomer fra blant annet hals, lunger og nese. Når vi snakker om influensa er det som regel sesonginfluensa vi refererer til.

Sesonginfluensa er forårsaket av influensaviruset, både type A og B, og kommer som navnet tilsier i sesonger. I Norge er denne sesongen fra desember til april, hvert år.

Influensaviruset er et virus som endrer seg hyppig og dermed oppstår det nye varianter, også kalt stammer. Dette er årsaken til at man kan få influensa flere ganger, selv om man har hatt det før. Av samme årsak må man ta en ny influensavaksine hvert år hvis man vil være beskyttet. (1, 2)

image: Hvordan få influensavaksine?

Hvordan få influensavaksine?

Hvordan smitter influensa?

Influensa smitter både ved kontaktsmitte og via luft- og dråpesmitte. Kontaktsmitte smitter som navnet tilsier ved at man har kontakt med en gjenstand eller person som har influensavirus på seg. Dråpe- og luftsmitte smitter ved at man puster inn viruset via luften.

Så hva skjer egentlig i kroppen når man utsettes for influensavirus? Når man har vært utsatt for influensa vil kroppen utvikle immunitet mot akkurat denne typen influensavirus, immuniteten kan vare i mange år. Men siden influensavirus hyppig endrer seg, vil endringer i viruset medføre at immunsystemet enten ikke kjenner igjen årets influensavirus eller reagerer dårligere. Det samme gjelder for influensavaksinen. Vaksinen du tok i fjor beskytter ikke, eller beskytter dårligere, mot influensaviruset som er året etter. (1, 2, 3, 4)

Symptomer på influensa

Vanlige symptomer på influensa er:

Influensasymptomene ligner på symptomer fra COIVD-19 forårsaket av koronaviruset. Begge virusene er virus som gir luftveissymptomer. (1, 2)

LES MER OM: Koronavirus eller vanlig forkjølelse?

SYKDOMSFØLELSE: De fleste som blir smitter med influensa vil føle seg syk og ha redusert allmenntilstand. Noen kan også utvikle et alvorlig sykdomsforløp. Foto: simona pilolla 2 / NTB
SYKDOMSFØLELSE: De fleste som blir smitter med influensa vil føle seg syk og ha redusert allmenntilstand. Noen kan også utvikle et alvorlig sykdomsforløp. Foto: simona pilolla 2 / NTB Vis mer

Alvorlige symptomer

Enkelte personer kan bli svært dårlig av influensa, dette gjelder særlig personer som er i risikogruppen for alvorlig forløp fra influensaviruset, men også tidligere friske personer kan bli alvorlig syke. Ved symptomene nedenfor bør lege alltid kontaktes umiddelbart.

  • Tungpustet eller rask og/eller anstrengt pusting.
  • Tegn og symptomer på dehydrering, slik som blant lite urinproduksjon og tørr munn. Ved høy feber, oppkast og/eller problemer med å få i seg drikke kan man bli alvorlig dehydrert.
  • Ved sterk redusert allmenntilstand.

Lege bør også alltid kontaktes dersom tilstanden med andre symptomer forverres. (2, 3)

image: 1000 nordmenn dør hvert år som følge av influensa

1000 nordmenn dør hvert år som følge av influensa

Hvor syk blir man av influensa?

Hvordan er det egentlig å ha influensa? Og hvor syk blir man? Dette vil variere fra person til person. De fleste som blir syk av influensa får symptomer som nevnt over, og man føler seg syk, slapp og sliten. Symptomene fra luftveiene, muskelverk og hodepine er vanlige symptomer. Influensasykdom varer ofte i rundt 7 til 10 dager og går hos de fleste over av seg selv. Men man kan smitte andre ca. en dag før symptomene starter, derfor kan influensa rask spre seg, fordi man smitter andre før man selv oppdager at man er syk.

image: 1,6 millioner nordmenn bør ta influensavaksine

1,6 millioner nordmenn bør ta influensavaksine

Heldigvis vil tilstanden hos de fleste være selvbegrensende og gå over av seg selv. Men det er estimert at det dør rundt 900 personer årlig i Norge grunnet influensa. De fleste av disse er eldre og/eller har alvorlig bakenforliggende sykdom.

Selv om mange av de som får influensa blir syke, er det enkelte som ikke blir det, selv om kroppen utsettes for viruset. Så mye som 20 % vil være smittet av viruset uten å få symptomer, eller bare få milde symptomer. Selv om man ikke får symptomer vil man være smittsom, og dermed spre viruset uten at man er klar over det. (1, 2, 3, 4)

Kilder

1) Folkehelseinstituttet, Fakta om influensa. 2) Mayo Clinic, Influenza (flu). 3) Mayo Clinic, Facts about flu. 4) Helsenorge, Influensa