Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om herpes og smittetidspunkt

Spørsmål

Hei. Har fått kjønns-herpes. Hadde kraftig førstegangsutbrudd for fire år siden, og etter dette hatt lette utbrudd med noen få blemmer med flere måneders mellomrom. Har lest en del om herpes, og er for øyeblikket mest opptatt av sammenheng mellom smitte og førstegangsutbrudd. Leser at det kan gå flere år fra en er smittet til førstegangsutbrudd. Er dette tilfellet, og hvor mange år kan det da være snakk om? 5 - 10 - 20 år?Dersom din partner ikke har antydning til utbrudd, kan vedkommende likevel være bærer av viruset og smitte andre? Er sannsynligheten mindre eller større på å smitte andre når en ikke har synlige symptomer?

Kvinne
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Først noen avklaringer. Førstegangs- infeksjon betegner første gangs episode med enten herpesvirus 1 eller herpesvirus 2. Avhengig om et individ har vært eksponert for den andre typen herpes deles førstegangsinfeksjon i to deler: 

Ekte primær-infeksjon: Individet har ikke antistoffer mot noen av de to virus

Ikke-primær førstegangsinfeksjon: Første episode med enten herpesvirus 1 eller herpesvirus 2 hos et individ som allerede har antistoffer mot det andre virus. 


Begge kan få det vi betegner som førstegangsutbrudd og de vil følgelig ha forskjellige prøvesvar iht. ovenstående. Over halvparten av befolkningen vil bli smittet med herpestype 1 som små, den vanlige leppeherpes;- ca. 70 % har antistoffer mot herpes type 1. Genital herpes er heller ikke uvanlig i befolkningen, i en undersøkelse fra 1994 fant man at 27 % av gravide var positive for herpesvirus 2 med en variasjon på 18 til 35 mellom fylkene. 


Primær infeksjon hos individer uten antistoffer fra før kan være utbredt og smertefullt, mens ikke-primær førstegangsinfeksjon er mildere og av og til ikke symptomgivende. 


Det er riktig at det kan gå lang tid mellom en latent herpesinfeksjons varighet og det første utbruddet som vedkommende merker. Dette er blant flere andre faktorer som gjør at henimot 70 % av dem som blir smittet med herpes får smitten overført fra noen som ikke selv er klar over at de er bærere av herpes. For å kunne måle tiden det går fra man blir smittet med herpes måtte man ha to sikre tidspunkter, det for når man ble smittet og det for et sikkert førstegangsutbrudd. Teoretisk måtte man ha store befolkningsmaterialer hvor disse tidspunktene er kjent for å kunne uttale noe bestemt om tiden du spør om. Og som det fremgår er det tilnærmet svært vanskelig idet de fleste ikke vet når de ble smittet og hvorvidt det første merkbare utbrudd er et førstegangsutbrudd eller et stort utbrudd som blir erkjent som herpes, men som kan ha kommet med mindre utbrudd tidligere som av personen ikke har erkjent som herpes. Jeg har forsøkt å se i litteraturen om dette, men har i mitt , dog begrensede søk ikke funnet noe som kan gi noen støtte for at man kan uttale seg sikkert om dette. Svaret på ditt spørsmål om en partner kan ha en herpes som ennu ikke er kommet til utbrudd, eventuelt også kunne overføre dette til andre er ja, det er mulig. 


Du spør sluttlig om symptomer og smitte. Herpes overføres generelt når væske fra et herpessår trenger inn i en annens organisme og forårsaker et utbrudd. Derfor anbefales man ikke å ha sex når man vet at man har et utbrudd. Imidlertid blir altså de fleste smittet når vedkommende andre part ikke er seg bevisst at han eller hun har en herpes, enten i utbrudd eller som latent herpes som kan smitte. Derfor lar ikke det andre spørsmålet seg heller generelt svare på, annet enn at kunnskap vedrørende tider og muligheter for overføring av herpes til nå er et uoversiktlig farvann.