Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om forverring av herpes

Spørsmål

Hei! Jeg har hatt Genital herpes type 2 i tre år. Jeg har fra jeg ble smittet gått på suppresjonsbehandlig med Valtrex 250- 500 mg daglig fordi jeg har vært så plaget med hyppige utbrudd. Det siste året har jeg imidlertid hatt få utbrudd og derfor kuttet ut suppresjonsbehadling. Det har gått veldig fint frem til jeg tok HPV vaksine (fått 2 av 3 doser) i sommer. Nå har jeg plutselig fått tilbake hyppige utbrudd (ca 3-4 utbrudd i måneden) selv med Valtrex daglig. Vet du om dette har noen sammenheng? Er det noen annet jeg kan gjøre for å stoppe dette? Jeg har lest at vaksine mot herpes Zoster kan redusere herpesutbrudd, stemmer det? Mvh fortvilet jente.

Kvinne 31
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Det er leit å lese at du har fått hyppigere utbrudd av din herpes enn før og det er forstålig at du spør om det kan ha noe med den nylig satte HPV-vaksinen. HPV-vaksinestudier ble først satt i gang fra år 2000 og allerede fra 2007 begynte Australia med et stort anlagt vaksineprogram på befolkningsnivå. I 2009 ble vaksinen inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i Norge og fra 2018 er også gutter inkludert i dette. Pr. 30. april 2018 er det gitt 939 328 doser med HPV-vaksine i Norge til jenter og yngre kvinner. Alle land har registrert det som er kommet inn av antatte bivirkninger av vaksinen og i all hovedsak er disse bivirkningene rubrisert som lite alvorlige. Bivirkningene har blitt grundig fulgt opp i Norge siden helsepersonell er og har vært forpliktet til å melde fra om symptomer som kan tenkes å ha hatt forbindelse med vaksinen. I forbindelse med hvorvidt vaksinen kan ha hatt innvirkning på immunsystemet har det vært påstått at det som kalles autoimmun sykdom, så som leddgikt eller sukkersyke, skulle kunne ha vært forårsaket av vaksinen, men epidemiologiske undersøkelser (registrering av større befolkningsgrupper) tyder ikke på at så er tilfelle. Så noen sikker sammenheng med vaksinen er det lite trolig at herpesen har. 


Når en herpes kontrolleres bra med valtrex og man så slutter å ta valtrex så er det vanlig av man får et til flere utbrudd i etterkant av dette. Man bruker å anbefale at det skal tas en pause med valtrex en gang i året og da kan det være slik at utbruddene kommer forholdsvis hurtig tilbake og ikke sjelden med en noe øket intensitet og varighet enn tidligere. Det i seg selv fører ikke sjelden til stress som ikke gjør det hele særlig bedre. Også andre faktorer kan bidra til at herpesen blir mer plagsom. Jeg kjenner ikke til at vaksine mot herpes zoster skal ha noen effekt på herpes simplex. 


Et godt råd er å finne frem til en lege som først og fremst behandler mange pasienter med herpes og som således har god erfaring med slike problemer som du nå har og som du kan rådføre deg med vedrørende hvordan slike problemer som dem du beskriver kan løses. Det kan fortrinnsmessig være enten en gynekolog eller en hudlege som steller mye med seksuelt overførbar sykdom;- seksuelt overførbare sykdommer ligger innenfor den sistnevntes spesialfelt. Slike leger finner du også på sentralsykehusenes hudavdelinger og på de klinikkene som er spesielt innrettet på den type sykdom, som f. eks. Olafiakinikken i Oslo. En løsning kan f. eks. være at man for en kortere tid øker dosen med valtrex noe, men slike ting bør alltid skje i samråd med og under oppfølging av erfaren lege. Lykke til og god bedring !