Prøvetakning ved mistanke om RS-virus og mykoplasma

Spørsmål

Påvises rs-virus v samme prøve som påviser mykoplasma?

Kvinne 62
Svar

Hei


Både ved mistanke om RS-virus og mykoplasma tas det en prøve fra slimet i nesen, en såkalt nasopharynxprøve. Dette gjøres ved at en tynn pinne føres inn i nesen. Noen synes denne prøven er ubehagelig, men den tar bare noen få sekunder. Når prøven er tatt sendes den til laboratoriet hvor den undersøkes. RS-virus er et virus, mens mykoplasma er en bakterie. Felles for disse er at de påvises i laboratoriet ved en nukleinsyreamplifiseringstest (PCR). Kort fortalt undersøkes det hvorvidt virusets eller bakteriens arvemateriale (DNA) foreligger i prøven som ble tatt fra nesen. RS-virus og mykoplasma kan også påvises i blodprøve, men det tar lengre tid og er lite brukt.


Svaret på ditt spørsmål er at det påvises ved samme type prøve, men ikke nødvendigvis i samme prøve. Det kommer helt an på hva legen som tar prøven mistenker, og hva han/hun ber laboratoriet undersøke for. Det kan også være nødvendig å ta flere prøver av samme type dersom man ønsker at laboratoriet skal undersøke for flere virus eller bakterier hos samme pasient. Dersom det er tatt en prøve, kan det være lurt å forhøre seg med legen som tok prøven hvilke sykdommer laboratoriet er bedt undersøke for.


Håper dette var det du var på jakt etter.