Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om blodsmitte ved sniffing av stoff

Spørsmål

hei jeg var i en veldig dum situasjon hvor jeg var dum nokk til og sniffe amfetamin fra en rullet pengeseddel som også var brukt av 4 andre personer. og nå har angsten satt seg for at jeg kan ha fått HIV eller hepatitt C. er det noen risiko for at denne ene kvelden hvor jeg dummet meg totalt ut kan ha gitt meg HIV eller hepatitt C? bekymret mann 27.

Mann 27
Svar

Hei og takk for brevet ditt. HIV overføres på tre måter;- fra mor til barn i svangerskap og ved amming, ved seksuell omgang og ved blodsmitte. Andre muligheter for overføring var langt fremme i diskusjonen i epidemiens begynnelse i 1980-årene, men stort anlagte epidemiologiske befolknngsundersøkelser av amerikanerne kunne fastslå at det var slik det var. I alle år senere har dette stått seg godt. HIV er dessuten et meget lite smittsomt virus så det skal absolutt noe til før det overføres seksuelt f. eks. Hvis sex kombineres med blod øker sjansen tildels betydelig for overføring, som f. eks. ved ubeskyttet analsex. 


Når det gjelder hepatitt C så er smitteveiene langt på vei de samme som for HIV;- hovedsakelig overføres dette viruset ved intravenøst stoffbruk der det byttes sprøyter. Både overføring fra mor til barn og ved sex er sjelden. Når det så gjelder det du spør om så har jeg aldri hørt om mulig overføring av noen av blodsmittesykdommene ved sniffing, det være seg av amfetamin eller kokain, som vel er det mer vanlige. Imidlertid skriver Folkehelseinstituttet i sin omtale av hepatitt C at av dem som bør la seg teste for hepatitt C etter mulig eksposisjon regnes også dem som sniffer stoff. Hvilken mekanisme som det da tenkes på forefaller å være uklart hvis dette gjelder dem som utelukkende har sniffet, men ikke latt seg injisere av noen sprøyte;- ofte kan jo disse to måtene å ruse seg på være kombinert hos et og samme individ. 


Så altså, den statistiske sjansen for at du kan være blitt smittet av noen av de nevnte mikrobene ved å ha sniffet amfetamin er forsvinnende liten annet enn altså at du for ordens skyld etter litt tid kan ta en blodprøve på hepatitt C.