Immunsvikt?

Spørsmål

Har en jente på 5 år som påtar seg det meste av sykdommer. Hittil i år 2010 har hun hatt tre sykdomsforløp som er behandlet med antibiotika: lungebetennelse, "muligvis" bihulebetennelse/eller annen luftveiinfeksjon og til sist "trolig" urinveisinfeksjon. Ved de to siste sykdommene ble det ikke stilt 100% sikker diagnose, men CRP/'en viste at det var en bakterie, i tillegg til at urinprøven slo ut +3 (usikker på hva denne viste?) nå siste gang ved urinveisinfeksjonen. Hun har i hele sitt liv vært svært mottagelig for sykdommer som har vært i vårt nærmiljø, får lett høy feber (høyeste målt til 40,4). Hun har tidligere vært innlagt på sykhus en uke med lungebetennelse da hun var 2-3 år gammel. Har i år vært til øre nese hals spesialist hvor vi går til kontroll for en antydning til en hoven mandel og en forstørret polypp. Det som bekymrer meg er, kan der ligge en alvorlig sykdom som kreft eller andre sykdommer (immunforsvarsykdommer?) bak alle disse sykehistoriene? Er det noe vi bør gjøre/undersøke? Kan det skadde henne å gå på gjentatte penselin kurer? Hvordan kan det skadde henne? Hva kan vi gjøre for å hindre det? Kan man ha fysisk aktivitet (f.eks. hoppe på trampoline) når man tar penselin? Har vi krav på flere sykedager når vi har et barn som er så diponert for sykdommer? Hvorfor får man bakterier? Smitter bakterier mellom mennesker? Er det andre forholdsregler en god hygiene man kan gjøre? Spiser sundt og har fokus (ekstra nå) på mat som bygger opp immunforsvaret.
Et annet spørsmål er at min sønn på 8 år har svært hovne kjertler på halsen, var til ultralyd hvor de konstaterte at formen var fin og at lengden på den lengste var 1,5 cm. Han er ellers i fin form, spiser og er aktiv. Er det grunn til bekymring?

Kvinne, 37 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei! Jeg forstår det slik at du er engstelig for at din datter på 5 år har en immunsvikt. Immunsvikt kan inndeles i to typer, en medfødt og en ervervet. Den ervervete kan man for eksempel få dersom man har kreft. Immunsvikt hos barn kan vise seg ved blant annet hyppige bakterielle, alvorlige/livstruende eller infeksjoner med uvanlige/apatogene mikrober. I tillegg vil barn med immunsvikt ofte ha avvikende lengde/vektutvikling, vise generell mistrivsel og kan ha kroniske diareer. Jeg får inntrykk av at datteren din stort sett har infeksjoner i luftveiene, og i disse tilfellene, er det svært sjelden at immunsvikt er årsaken. Det aller viktigste når det gjelder infeksjoner hos barn, er å stille riktig diagnose. Jeg vil gjerne få kommentere de eksempler du nevner: Lungebetennelse bør underbygges med klart forhøyet CRP, rask pust, hoste og aller helst et røntgenbilde av lungene for å være sikker. Bihulebetennelse er svært sjelden hos barn under skolealder, da ikke alle bihulene er ferdig utviklet. Urinveisinfeksjon bør dokumenteres med positiv bakterieprøve, og man bør ha en prøve tatt etter vask og som ikke har stått mer enn 1 time. Det er også viktig å huske på at febersykdom i seg selv kan gi utslag på urinprøven. På bakgrunn av dette, vil jeg i din datters tilfelle være særs beroliget. Det mest sannsynlige er nok at din datter ikke har hatt bakteriell infeksjon ved "muligvis bihulebetennelse" og "trolig urinveisinfeksjon". Det er veldig vanlig med hyppige infeksjoner hos barn og utifra hyppigheten i seg selv, jeg ville ikke tenkt immunsvikt i hennes tilfelle.
Videre har du en del underspørsmål, som jeg vil svare enkelt på i det følgende:
Graden av feber hos barn trenger heller ikke å henge sammen med alvorlighetsgraden av infeksjon, og sier ihvertfall ingenting om man har å gjøre med bakterier eller virus.
Normal dose antibiotika i gjentatte kurer med pause imellom, skader ikke en frisk kropp, og man kan leve et helt normalt liv mens man bruker penicillin eller annen type antibiotika, så lenge man husker å ta den slik den er forskrevet.
Man har krav på økt antall sykedager ved enkelte kroniske sykdommer. Diagnosen må i slike tilfeller stilles av spesialist, og søknad sendes trygdekontoret. Dette gjelder ikke i ditt tilfelle.
Bakterier får man i det øyeblikk de bryter forsvarsbarrieren kroppen vår har mot dem, og ja, de kan overføres mellom mennesker. Det er slik bakterielle infeksjoner vanligvis sprer seg. God hygiene er en måte å minke bakteriemengden rundt seg på, og dermed minke sannsynligheten for at noen av dem bryter ned barrieren vår.
Dersom man har en nytilkommet hoven kul på halsen, vil man alltid utelukke at det dreier seg om kreft. Det gjøres ved at man tar ultralyd og blodprøver. Dersom disse to undersøkelsene sammen ikke gir mistanke, friskkjennes pasienten. Oftest dreier det seg om en hoven lymfeknute som en reaksjon på en tidligere gjennomgått infeksjon i øre-nese-halsområdet. Dersom den ikke øker i størrelse, ville jeg ikke tenkt videre på det.
Lykke til videre!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-