Smittsomme barnesykdommer

Barnesykdommene smitter lett. Men når man har hatt disse sykdommene én gang, får man dem som regel ikke igjen. Kroppen produserer antistoffer mot dem og gir livsvarig immunitet.

Skarlagensfeber er imidlertid et unntak. Dette kan man få flere ganger, også i voksen alder.

Mange av barnesykdommene kan man vaksineres mot, og derfor begynner de å bli sjeldne her i landet. Men blant personer som ikke er vaksinert forekommer sykdommene hyppigere enn blant andre.

I boksene nedenfor og til høyre kan du lese mer om barnesykdommene.