Vannkopper

Vannkopper er en svært smittsom virusinfeksjon som gir kløende blemmer på kroppen. De fleste får sykdommen som barn.

VANNKOPPER: Slik utvikler sykdommen seg, og slik ser utslettet ut. Video: Lommelegen.no Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en smittsom infeksjonssykdom som gjerne kalles barnesykdom. Sykdommen resulterer i det kjente vannkopputslettet, med små blemmer som klør. Ofte er sykdommen ledsaget av feber.

Årsak

Varicella zoster kalles viruset som gir vannkopper. Dette er bare ett av flere typer herpesvirus som gir infeksjoner hos mennesker. Vannkoppeviruset er det samme som gir helvetesild.

Den primære utgaven av en varicella zoster-infeksjon, det vil si den første sykdommen som oppstår ved virusinfeksjonen, er vannkopper.

Hvem smittes?

Det er som regel barn som får sykdommen. Fire av fem barn har hatt sykdommen før de er ni år. Ungdom og voksne kan også bli smittet.

Smitte

Vannkopper er svært smittsomt. Viruset overføres med dråpesmitte (aerosoler) eller ved direkte kroppskontakt hvor den friske kommer i kontakt med væsken fra en eller flere blemmer hos den syke.

image: Dette må du ikke gjøre når du har vannkopper

Dette må du ikke gjøre når du har vannkopper

Dersom en i husstanden ikke har hatt vannkopper fra før, og dermed mangler immunitet, er det over 90 prosent sjanse for at vedkommende blir smittet.

Inkubasjonstida, det vil si den tiden det tar fra smitte til sykdomsutbruddet, varierer noe. Som regel er den rundt 14 til 16 dager, men det ses tilfeller med så lite som 10 dagers inkubasjonstid. Hos noen tar det opptil 21 dager før utbruddet kommer.

Symptomer

Sykdommen starter med feber, uvelhet, halsbetennelse og/eller redusert matlyst. Utslettet kommer som regel innen et døgn fra de første symptomene starter. Perioden som den syke er smittsom, startet ennå tidligere – omtrent to døgn før utslettet kommer.

Utslettet ved vannkopper er karakteristisk. Først kommer det rødlige flekker eller prikker som er jevne med huden. Seinere blir flekkene forhøyet i forhold til huden omkring, og til slutt kommer det en væskefylt blemme.

Utslettet kommer som regel i hodet eller ansiktet først. Seinere i forløpet spres utslettet til mer eller mindre hele kroppen. Blemmer kan også oppstå i munnhulen og andre steder med slimhinner. Antallet blemmer varierer betydelig, fra noen få til over tusen. Vanligvis er det 250 til 500.

UTSLETT: Vannkopper gir kløende utslett på kroppen. Det varierer hvor mange man får. Foto: Shutterstock / NTB scanpix
UTSLETT: Vannkopper gir kløende utslett på kroppen. Det varierer hvor mange man får. Foto: Shutterstock / NTB scanpix Vis mer

Når er smittefaren over?

Sykdommen er selvbegrensende hos friske personer med et normalt immunforsvar. Hos de aller fleste er vannkopper en plagsom, men uskyldig sykdom.

Den syke er skal ikke lenger kunne smitte andre når blemmene er tørket ut og skorpebelagt, noe som tar tre til syv dager fra sykdomsutbruddet. Det regnes vanligvis med at den syke ikke lenger er smittsom når det er gått mer enn fem dager fra utbruddet.

Skorpene faller som regel av én til to uker etter at de er blitt tørre.

Diagnosen settes ut ifra det karakteristiske utslettet og de ledsagende symptomene. En penselprøve kan tas fra væsken fra en blemme, og ved analyse av prøven kan man få bekreftet at det dreier seg om vannkoppeviruset.

Komplikasjoner

Komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med vannkopper. Vanligst er bakterieinfeksjon i huden, og slike infeksjoner er som oftest forårsaket av bakterietypene streptokokker og stafylokokker.

Lungebetennelse er en uvanlig komplikasjon hos barn, men er relativt sett vanligere hos voksne. Lungebetennelsen forårsakes av vannkoppeviruset selv.

Pasienter med vannkopper kan bli dehydrerte på grunn av lavt væskeinntak. Skader på nervesystemet og leverbetennelse kan oppstå, men er sjelden.

Selv om sykdommen hos de aller fleste er harmløs og ufarlig, kan den hos de med svekket immunforsvar være alvorlig. Dette kan for eksempel gjelde pasienter som bruker medisiner som demper kroppens immunforsvar.

Bare syk én gang

Gjennomgått infeksjon med vannkopper gir livslang immunitet. Dette betyr at man ikke lenger trenger å være redd for å bli smittet av andre personer som har vannkopper.

Immunforsvarer lærer seg å kjenne igjen vannkoppeviruset dersom det trenger inn i kroppen igjen, og vil på denne måten raskt fjerne viruset. Dermed blir ikke personen syk.

image: 12 spørsmål og svar om vannkopper

12 spørsmål og svar om vannkopper

Graviditet

Ettersom de aller fleste nordmenn får vannkopper som barn, er det sjelden at gravide kvinner får sykdommen. Gravide som tidligere har hatt sykdommen eller som er vaksinerte, er immune mot vannkopper. Dette betyr at gravide kan omgås barn eller andre med vannkopper uten å være engstelige.

Gravide som ikke har hatt vannkopper eller har tatt vaksine, og som har vært eksponert for smitte, bør kontakte lege. Da kan det være aktuelt å få behandling med medisiner. Avhengig av hvor langt i graviditeten den smittede har kommet, blir det gitt behandling med antistoffer eller antivirusmiddel.

Barnet kan bli født med vannkopper dersom den gravide blir smittet seint i svangerskapet.

Vannkopper under graviditet kan gi skader på fosteret, men det er anslått dette skjer bare i omtrent ett av hundre tilfeller hvor den gravide har infeksjonen.

Helvetesild

Selv om personer som har gjennomgått vannkopper tidligere er immune mot smitte fra andre personer, kan det likevel oppstå nytt sykdomsutbrudd. Slike tilfeller kalles sekundær vannkoppinfeksjon – også kjent som helvetesild. Dette oppstår måneder til år etter vannkoppeutbruddet. Det anslås at én av sju personer som har hatt vannkopper, seinere utvikler helvetesild.

Denne sykdommen oppstår fordi viruset har ligget« sovende» i nerveklumper ved ryggraden. Viruset kan reaktiveres herfra og følger nervene ut i kroppen. Dermed oppstår som regel er belteformet utslett som holder seg på én side av kroppen – på høyre side dersom viruset er reaktivert fra en høyresidig nerveklump, og omvendt.

Helvetesild er også smittsomt for personer som ikke har hatt vannkopper. Også her er det smittefare inntil skorpene er tørket helt inn. Det er mye lavere risiko for luftsmitte.

Behandling

Både vanlig (primær) vannkoppeinfeksjon og helvetesild er som regel selvbegrensende. Som hovedregel er det derfor nok å gi behandling som lindrer symptomene. Nok drikke, eventuelt supplert med kløstillende medisin, er ofte nok.

Ved feber er paracetamol førstevalget som feberdempende medisin. Ibux, og andre medisiner som er i slekt med dette medikamentet, frarådes ved vannkopper.

Antivirusmedisin er ikke anbefalt ved vannkoppeinfeksjon hos friske barn under 12 år. Ved vannkoppeinfeksjon hos eldre barn, ungdom, voksne og gamle kan slik behandling vurderes. Antivirusbehandling er viktig å tilby dersom pasienten har redusert immunforsvar.

Vaksine

Det finnes vaksine mot vannkoppeviruset. Rundt 20 prosent av vaksinerte barn får likevel vannkopper. Undersøkelser har likevel vist at vaksinerte barn og unge får mindre plager, som lavere feber og mindre utslett, enn ikke-vaksinerte.

Vaksine mot vannkopper er innført i flere land, men er ikke en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

For voksne og eldre som ikke har hatt vannkopper, kan det være aktuelt å ta vaksinen. Det samme gjelder for mennesker som har redusert immunforsvar.

Norske helsemyndigheter anbefaler personer som ikke er vaksinerte og som har kontakt med personer med redusert immunforsvar å ta vaksinen.

Vaksinen kan gi utslett vannkoppeutslett.

Kilder

1. UpToDate. Clinical features of varicella-zoster virus infection: Chickenpox. September 2019.

2. BMJ Best Practice. Acute varicella-zoster. Mars 2019.

3. Helse-Norge. Vannkopper. Juni 2018.

4. Pediatriveiledere, Helsebiblioteket. Vannkopper – varicella. 2017.