Uvaksinerte har åtte ganger større risiko for sykehusinnleggelse

En stor andel av de som blir alvorlig syke av covid-19 har droppet vaksinen, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

ELDRE OG UVAKSINERTE: Utgjør den største andelen av covid-pasientene på sykehus nå. Illustrasjonsfoto: Halfpoint / Shutterstock / NTB
ELDRE OG UVAKSINERTE: Utgjør den største andelen av covid-pasientene på sykehus nå. Illustrasjonsfoto: Halfpoint / Shutterstock / NTB Vis mer

Antall smittede med covid-19 og innlagte i sykehus fortsetter å øke, og de som ikke har vaksinert seg utgjør en stor andel, ifølge Folkehelseinstituttets ferske ukerapport.

Det var fire ganger så mange uvaksinerte enn fullvaksinerte med positiv covid-test i forrige uke.

Åtte ganger større risiko for uvaksinerte

Fortsatt er det flest eldre med underliggende sykdommer som blir lagt inn på sykehus med covid-19. Men ukerapportene fra FHI denne høsten viser at det også er en annen risikogruppe som står for en stor andel av innleggelsene. De uvaksinerte.

Ut fra ukerapporten har nå uvaksinerte i underkant av 8 ganger så stor risiko for innleggelse på sykehus for covid-19 sammenliknet med fullvaksinerte.

VAKSINESTATUS Nye pasienter * innlagt uke 44 Nye pasienter* innlagt uke 45
Fullvaksinerte 18 år og eldre1,71,6
Uvaksinerte 18 år og eldre7,712,1

* Antall nye pasienter per 100 000 innbyggere

– Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Epidemien øker i omfang, særlig blant barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke. Med mer smitte blant barn og unge er det imidlertid også høyere risiko for økning i smitte blant eldre uvaksinerte og andre med større risiko for alvorlig forløp, understreker Vold.

Høy andel ikke-vaksinerte blant innleggelsene

Det er fortsatt litt flere fullvaksinerte enn uvaksinerte totalt som blir lagt inn på sykehus, fordi det nå bare er et mindretall av befolkningen som ikke er vaksinert. Andel fullvaksinerte har også økt i tidsrommet figuren nedenfor viser.

«Selv om uvaksinerte utgjør et mindretall i befolkningen, står de for 47% av innleggelsene i uke 44.»

Antall innleggelser totalt øker, og de siste to ukene har det vært en økning i antall innleggelser blant de uvaksinerte, mens tallet for fullvaksinerte synker noe.

Sel om uvaksinerte utgjør et mindretall i befolkningen, står de for 48% av innleggelsene i uke 44. FIGUR: FHI.no
Sel om uvaksinerte utgjør et mindretall i befolkningen, står de for 48% av innleggelsene i uke 44. FIGUR: FHI.no Vis mer

Gruppene som har økende antall innleggelser er:

  • Uvaksinerte i aldersgruppen 45–65 år
  • Fullvaksinerte, eldre enn 75 år.

– Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil beskytte dem ytterligere, og kommunene må prioritere denne vaksineringen de nærmeste ukene, understreker Vold.

Hvilke fullvaksinerte har blitt alvorlig syke?

Selv om man er vaksinert, er man ikke 100 % beskyttet for å bli smittet. Som regel vil smittede få et mildt forløp.

image: Vanligste fem koronasymptomer for vaksinerte

Vanligste fem koronasymptomer for vaksinerte

Det er likevel registrert at 415 fullvaksinerte har blitt innlagt på sykehus med covid-19 i Norge i år. Dette vet vi om disse pasientene:

  • Høy gjennomsnittsalder. Medianalderen er 77 år.
  • Tre av fire tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Kortere liggetid for fullvaksinerte

I tillegg til at fullvaksinerte har mindre risiko for innleggelse på sykehus hvis de blir smittet av koronavirus, vil de også har kortere liggetid og lavere risiko for å trenge behandling i intensivavdeling viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Studien er foreløpig ikke fagfellegodkjent.