Smitte gjennom blodtransfusjon

Helsemyndighetene oppfordrer alle som er usikre og som har fått blodoverføring før 1994, til å teste seg hos sin lege for hepatitt C.

Frem til tidlig på 1990-tallet var en liten andel av blodgiverne bærere av hepatitt C. Et sted mellom noen hundre og ett tusen pasienter kan ha blitt smittet av hepatitt C-virus i forbindelse med blodoverføring eller ved bruk av blodprodukter.

I 1993 fikk blodbankene hepatitt C-tester, og hepatitt C-bærerne blant blodgiverne ble identifisert og luket ut. Siden 1994 er hver blodpose blitt testet. Helsemyndighetene ønsker at blodmottakere før 1994 blir testet for å sjekke om de kan ha blitt smittet med hepatitt C-viruset.

Testing hos fastlegenHvis du har fått blodoverføring eller blodprodukter før 1994, og du er usikker på om du kan ha blitt smittet med hepatitt C, kan du bestille time hos legen din for konsultasjon og eventuell testing.

BehandlingDe siste årene har det kommet nye behandlingsmetoder som kan fjerne viruset fra kroppen hos mange. Blant annet behandling med medisiner kalt interferon og ribavirin kan ha god effekt, selv om behandlingen tar lang tid (opptil 12 måneder) og kan gi mange bivirkninger. Behandling er aktuelt ved påvist leverskade, f eks gjentatt forhøyede leverprøver. All behandling av hepatitt C dekkes av det offentlige. Alle med hepatitt C bør være svært forsiktige med inntak av alkohol, og helst ikke drikke i det hele tatt, da dette er ekstra skadelig for leveren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål om erstatningDen som har fått hepatitt C gjennom behandling med blodprodukter kan ha krav på erstatning. Spørsmål om erstatning kan rettes til Norsk pasientskadeerstatning, Holbergsgate 1, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Tlf. 22 99 45 00.

Oppdatert 28.08.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
- Nilsen Ø, Hareide B. Blodtransfusjon og hepatitt C. Folkehelseinstituttet, 2003
- Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hepatitt C. (28.08.07)