Normal kroppstemperatur

Alder, aktivitet, mat, hormoner og tid på døgnet påvirker din normale kroppstemperatur. Les om normalverdier og når har du egentlig feber?

FOR HØY ELLER LAV? Svaret er at en normal kroppstemperatur kan variere ganske mye, både mellom ulike personer og hos en og samme person i ulike tidsrom. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
FOR HØY ELLER LAV? Svaret er at en normal kroppstemperatur kan variere ganske mye, både mellom ulike personer og hos en og samme person i ulike tidsrom. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvordan reguleres kroppstemperaturen?

Hos alle mennesker reguleres kroppstemperaturen av hypotalamus som er et område i hjernen. (1) (5). Kroppen har ulike mekanismer for å vedlikeholde kroppstemperaturen, for eksempel kan kroppen produsere varme ved bruk av muskulatur samtidig som den også har mulighet til å nedjustere temperaturen ved å avgi varmen gjennom huden eller lungen.

LES OGSÅ:
image: Lav kroppstemperatur

Lav kroppstemperatur

Hva er gjennomsnittlig kroppstemperatur?

Kroppstemperaturen kan variere.

Man antar at kroppstemperaturen i snittet normalt er på 37°C, men at den kan variere mellom 36,1°C og 37,2°C (3) (4).

Variasjonen er avhengig av ulike faktorer som for eksempel:

Alder og kroppstemperatur

Man går ut ifra at eldre personer på generelt nivå har et lavere kroppstemperatur enn yngre personer (4).

Hos barn finnes det friske barn som kan ha en kroppstemperatur over 38 °C (opptil 38,5 °C) (7), særlig når det dreier seg om fysisk aktive barn i småbarnsalderen som måles sent på ettermiddagen etter aktiviteten (7).

Dersom man oppfatter det som vanskelig å vurdere om det dreier seg om feber i et slikt tilfelle er det anbefalt å ta en ny måling etter at barnet har hvilt i 30 minutter (7).

37 GRADER: Eldre termometer setter en markør ved 37 grader, men gjennomsnittet for normal temperatur er 36,1 - 37,2 grader. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
37 GRADER: Eldre termometer setter en markør ved 37 grader, men gjennomsnittet for normal temperatur er 36,1 - 37,2 grader. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Variasjon i temperaturen gjennom dagen

Kroppstemperaturen vår pleier å være lavest om morgenen før vi våkner, ofte rundt klokka 06.00, og øker vanligvis mot ettermiddag og kveld der den er høyest rundt klokka 16.00. (1)(5)

LES OGSÅ:
image: Kan høy feber være farlig?

Kan høy feber være farlig?

Aktivitet og matinntak øker kroppstemperatur

Etter mat-inntak er kroppstemperaturen økt (5), særlig dersom maten har vært proteinrik, (7) likeså kan den øke ved kroppslig aktivitet.

Hormonelle faktorer

Hos kvinner som fortsatt menstruerer er kroppstemperaturen (målt om morgenen) vanligvis lavere de siste to ukene før eggløsningen for å deretter stige og forbli på et økt nivå frem til menstruasjonen inntrer (5).

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Gunnar Hasle

INFEKSJONSLEGEN

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Måleteknikk

Det er generelt anbefalt å måle temperaturen rektalt - det vil si i endetarmen - siden det gir mest nøyaktige måling. Kroppstemperaturen kan også måles i øregangen, mens det frarådes å måle under akslene (1).

Definisjon på feber

Feber er definert som en kroppstemperatur – målt i endetarmen – som er enten lik 38,0 °C eller høyere enn det (1) (2).

Ved feber justeres «termostaten» i hypothalamus opp kroppstemperaturen.

Husk at barn og eldre med feber har økt risiko for dehydrering. Sørg for nok drikke.

Definisjon på lav kroppstemperatur

For lavt temperatur kalles hypotermi og defineres som temperaturer lavere enn 35 °C (6).

Både ved feber og hypotermi kan det være aktuelt å kontakte lege, særlig dersom allmenntilstanden er nedsatt og/eller det er andre symptomer tilstede.

LES MER:
image: Hypotermi

Hypotermi

Oppsummering

Hypothalamus regulerer kroppstemperaturen. Man antar at kroppstemperaturen i snittet normalt er på 37°C, men at den kan variere mellom 36,1°C og 37,2°C

Våre leger har svart på spørsmål om kroppstemperatur

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

Denne saken er skrevet av lege.

1) legemiddelhandboka.no 2) R. Kurz, R. Roos; „Checkliste Pädiatrie“, Thieme Verlag, 2. Auflage, 2000 3) medlineplus.gov/ency 4) mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fever 5) Hrsg M. Dietel, N. Suttorp, M. Zeitz; „Harrisons Innere Medizin“, Bd. 1, ABW Wissenschaftsverlag, 16. Auflage, 2005 6) helsebiblioteket.no (7) Hrsg V. Wahn, G. Dannecker, G. Horneff, H.-I-Huppertz, H. Schroten; „Fieber im Kindesalter – Systematik und Differenzialdiagnosen“; Hans Marseille Verlag GmbH München; 2005