Legionella (legionærsyken)

Hva er egentlig legionellose? Og kan hvem som helst få det?

Legionellose kalles også legionærsyken og "legionella".

Hva er egentlig legionellose?

Legionellose er en infeksjon som skyldes bakterien legionella pneumophila.

Bakterien finnes i vann i naturen, men den blir først farlig for mennesker dersom den får formert seg i store mengder, og blir spredd via små vanndråper i luften som kan pustes inn.

Spredningskilder kan være dusjhoder, luftfuktere og air condition-anlegg, varmtvannssystemer, boblebad, overrislingsanlegg, innendørs fontener, kjøletårn og "skrubbere" (anlegg som brukes i fabrikker for å rense luft ved hjelp av vann).

Bakterien dør ved temperaturer over 65 grader. Smitte med legionellabakterien kan derfor skyldes for lav temperatur i varmtvannsberedere og vannledninger. Typisk er store vanntanker på taket av hoteller, tanker som brukes som kjøling gjennom air-condition og til vannforsyning. Her kan bakterien finnes i store konsentrasjoner.

Inkubasjonstiden, altså tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut, er ca 5-6 dager.

Legionellose smitter heldigvis aldri mellom mennesker.

Hvorfor kalles den også legionærsyken?

Legionærsyken fikk sitt navn under dramatiske omstendigheter. Under en kongress for legionærer i Philadelphia, USA i 1976 ble 221 deltagere syke, og hele 34 omkom. Dette var det første kjente store utbruddet. Smitten ble den gang spredd gjennom hotellets lufteanlegg, og alle deltagerne bodde ved det samme hotellet.

Hvem bli syke?

Man vet at mange flere blir smittet enn dem som blir ordentlig syke. De som har en sykdom fra før, eldre, de som røyker, er alkoholikere, personer med hjerte- eller lungesykdom eller med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt for å bli hardt angrepet av legionella.

Symptomer

Det lumske med bakterien, er at den er gir et ukarakteristisk bilde, som kan være til forveksling likt bildet ved vanlig vinterinfluensa: Vondt i muskler og ledd, feber og hodepine. I tillegg kan man bli kortpustet og får tørrhoste, av og til med brystsmerter. Noen får diare og oppkast.

Bakterien angriper først og fremst lungene, men kan også spre seg til flere organer, blant annet leveren. Bakterien kan gå i blodet og føre til blodforgiftning.

Det kan altså bli svært dramatisk, og dødeligheten hos i utgangspunktet friske mennesker er ca. ti prosent. Hos eldre og mer utsatte kan dødeligheten være helt oppi 30 prosent. Det er svært viktig å komme tidlig til behandling.

Når skal du søke lege

Hvis du er syk og bare bli verre bør du uansett søke lege. Det er alltid viktig å fortelle at du har vært ute og reist, selv om det skulle være en stund siden.

Slik påvises og behandles legionellose

Legionella påvises i urinen. Denne testen er normalt bare tilgjengelig på sykehus. Det går også an å påvise legionella i blodprøver, men dette tar lang tid å få svar på.

Man kan ikke ta knekken på bakterien med vanlig penicillin, men bakterien er mulig å bekjempe med flere andre vanlige antibiotika.

Tilfeller av legionella

Det har vært noen større utbrudd av legionellose i Norge de siste årene. I Stavanger i 2001 ble 28 smittet hvorav syv døde. Kilden var et kjøletårn i et hotell. I Sarpsborg-Fredrikstad-området i 2005 ble 54 syke hvorav 10 døde. Kilden var en luftskrubber i et luftrenseanlegg ved en treforedlingsbedrift.

Pontiac-feber - en mildere variant

En mildere variant av legionellose kalles Pontiac feber, den gir et influensaliknende sykdomsbilde. Symptomene varer noen få dager, og behandling er vanligvis ikke nødvendig.

Skrevet av Ann Cathrin Reichelt, Lege Mandag 23. mai 2005
Oppdatert 29.04.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Få svar innen 3 dager for 259,-

Haster det? Snakk med en lege via video .

Legetime via video
Birgitte Lund Saltvik
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kilde: Norsk folkehelseinstitutt. Legionellose (29.04.07)