Koronavaksine og bivirkninger

Dette er bivirkningene som har blitt rapportert så langt.

VAKSINERING: De fleste vaksiner har noen bivirkninger, det gjelder også koronavaksinen. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP / NTB
VAKSINERING: De fleste vaksiner har noen bivirkninger, det gjelder også koronavaksinen. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Generelt om bivirkninger

Bivirkninger er uønskede virkninger av en vaksine. Mange medikamenter vil gi noen former for bivirkninger, ofte milde - men noen ganger også mer alvorlige bivirkninger. Alvorlige bivirkninger av vaksiner er heldigvis sjeldent.

Nytten av koronavaksinen skal være større enn risikoen for alvorlige bivirkninger, påpeker Legemiddelverket.

Vanlige, milde bivirkninger

Erfaring så langt fra vaksinering med Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer) og mRNA-1273 (Moderna) viser at dette er vanlige bivirkninger, ifølge FHI:

  • Smerter og hevelse på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber (2)

For begge vaksinene oppstår bivirkningene 1–2 dager etter vaksinasjon og var milde eller moderate og gikk over i løpet av et par dager. (2)

Dette ligner ganske mye på de bivirkninger som influensavaksinen kan gi.

«Å bli slapp dagen etter, eller få vondt i armen er en helt naturlig og ønsket respons i kroppen.» Espen Rostrup Nakstad

– Det man må forvente er de naturlige bivirkningene, altså at du blir slapp dagen etter på, eller få vondt i armen, det er helt naturlig og ønsket respons i kroppen, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet til NRK i direktesendingen fra regjeringens pressekonferanse 06.01.

De milde bivirkningene er tegn på at kroppens immunsystem aktiveres, og lager beskyttelse mot viruset.

MILDE BIVIRKNINGER: De som får bivirkninger vil mest sannsynlig få midle symptomer som går over etter en eller to dager. Foto: Robert Michael/dpa via AP / NTB
MILDE BIVIRKNINGER: De som får bivirkninger vil mest sannsynlig få midle symptomer som går over etter en eller to dager. Foto: Robert Michael/dpa via AP / NTB Vis mer

Stressreaksjoner på selve vaksineringen

Som for alle andre typer vaksinering, vil noen personer ha sterke reaksjoner på selve situasjonen med sprøytestikk. Dette har ingen sammenheng med innholdet i vaksinen, og er således ikke en bivirkning, men vi nevner likevel at det kan skje.

Angst- og stressrelaterte reaksjoner på nålestikket, inkludert vasovagale reaksjoner som kan medføre besvimelse og hyperventilering kan forekomme før og etter vaksinering. Prosedyrer for å hindre skade ved besvimelser skal ivaretas av helsepersonellet som setter vaksinen. (4)

image: Nye varianter av viruset: Dette vet vi så langt

Nye varianter av viruset: Dette vet vi så langt

Mildere bivirkninger hos middelaldrende og yngre

Vaksinen gis i to doser, og man kan få bivirkninger begge ganger.

  • Bivirkninger var generelt mildere etter 2. dose og blant personer ≥ 56 år av dem som hadde fått vaksinen fra Moderna.
  • Bivirkninger var generelt mildere blant personer ≥ 65 år blant dem som fikk Comirnatyvaksinen fra BioNTech og Pfizer.

Alvorlige bivirkninger

Et mindre antall vaksinerte kan få kraftige lokale og systemiske bivirkninger. Fra studiene som er gjort hittil er det god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. (3)

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller fremkalle anafylaktiske reaksjoner, også kalt allergisk sjokk, og derfor skal alltid vaksiner settes av helsepersonell, og du skal ikke forlate legekontor/helsestasjon før det har gått minst 15 minutter. Dette er for at du skal få rask helsehjelp ved en eventuelt akutt reaksjon.

Felleskatalogen oppgir at tilfeller av anafylaksi er rapportert, men med foreløpig ukjent frekvens for Comirnatyvaksinen. (3)

Legemiddelverket vil publisere rapporter om bivirkninger av koronavaksinen fremover.

Vil allergikere ha høyere risiko?

Infeksjonslege Gunnar Hasle svarer en mann på Lommelegen som lurer på om han generelt har økt risiko for allergisk reaksjon på covid-19 vaksine, siden han har hatt sterke allergiske reaksjoner på mat tidligere.

- Du har økt risiko for nye allergiske reaksjoner om du har hatt allergiske reaksoner fra før, men det er ikke noen spesielt stor risiko for at du skal reagere på covid-19-vaksinen. Det er bare hvis du har hatt en allergisk reakson på en tidligere dose av samme vaksine at vi anbefaler å ikke gi vaksinen, svarer han.

Les hele legesvaret her: Er det fare for allergisk reaksjon mot covid-19 vaksinen?

image: Astma: Disse blir prioritert for koronavaksine

Astma: Disse blir prioritert for koronavaksine

Dødsfall

– De meldte bivirkninger er som forventet, understreket FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferanse 06.01.2020.

Hun understreket at meldinger om bivirkninger vil bli behandlet fortløpende.

Eldre på sykehjem er den prioriterte gruppen som så langt har fått vaksinen i Norge. Hver uke dør det om lag 400 mennesker som bor på sykehjem i Norge. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker to meldte dødsfall nøye for å vurdere om det er en sammenheng med koronavaksinen. (4)

– Så lenge man holder på med å vaksinere de aller svakeste og mest utsatte, som også har alvorlige underliggende sykdommer, så vil det skje dødsfall i nær tilknytning til vaksinasjonstidspunktet. Nå vaksineres de aller svakeste og mest utsatte som har alvorlig sykdom, og da vil det sannsynligvis skje dødsfall tett opp mot vaksinasjonstidspunktet, og vi må da vurdere om det er vaksinen som er årsaken til dødsfallet eller om det er tilfeldighet at det skjer så kort tid etter vaksineringen. Når man vaksinerer eldre med underliggende sykdom vil noen hendelser sammenfalle i tid uten at det har sammenheng med vaksineringen, understreker Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet kom med en ny presisering i vaksineveilederen 11.01.2021. For pasienter som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter (det vil si døende pasienter, red.anm.), anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering.

Slik skal koronavaksiner overvåkes

Under en pandemivaksinering vil Legemiddelverket og FHI overvåke bivirkninger fortløpende. De skal også publisere oversikt over meldte bivirkninger og reagere raskt ved mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.

image: Hvilket symptom oppstår først?

Hvilket symptom oppstår først?

Meld inn bivirkninger!

Legemiddelverket og FHI er avhengig av at helsepersonell og pasienter melder inn bivirkninger.

  • Privatpersoner kan melde mistanke om bivirkninger av vaksine via et elektronisk skjema du finner på helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID. Dette sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.
  • Helsepersonell skal melde mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon via melde.no
Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 299,-

Kilder:

1) Legemiddelverket: Bivirkningsovervåkning av koronavaksiner 2) FHI: Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, Koronavaksine 3) Felleskatalogen: Comirnaty, BioNTech og Pfizer 4) Legemiddeverket: Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering