Kan man stole på øretermometeret?

Øretermometeret er en enkel og rask måte å få informasjon om kroppstemperaturen, og å sjekke feber. Men påliteligheten er mindre enn ved rektal måling.

HAR BARNET FEBER? Et øretermometer gir deg raskt svar. Men husk at det kan vise feil. Mål i begge ører. Får du samme resultat? Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
HAR BARNET FEBER? Et øretermometer gir deg raskt svar. Men husk at det kan vise feil. Mål i begge ører. Får du samme resultat? Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Øretermometeret gjør det enkelt å måle kroppstemperatur. De fleste leger og legevakter bruker også øretermometer for å raskt kunne vurdere om det foreligger feber. Tidligere forskning og nyere forskning har likevel vist at man bør være noe skeptisk til påliteligheten av slike øretermometre, og man bør ha i bakhodet at det «gode», gamle rektale termometeret (hvor man måler temperatur i endetarmen) er gullstandarden og det som gir den aller beste vurderingen. Likevel kan øretermometre ha en viss verdi, om man forstår begrensningene som de har.

LES OGSÅ:
image: Feber hos barn

Feber hos barn

Hvorfor skal vi vite hvor mye feber barnet har?

Feber er en av kroppens forsvarsmekanismer mot sykdom, og utløses ofte av en infeksjon. Definisjonen på feber er at kroppens kjernetemperatur er forhøyet over det normale – akkurat hvor grensen går varierer noe i ulik litteratur, men ofte bruker man 38 grader. Målinger i endetarmen med rektaltermometer er den vanligste metoden for inntil 15 år siden. Øretermometre har likevel blitt svært populære, spesielt fordi målingen går raskt og det er på langt nær så ubehagelig som den mer gammeldagse metoden.

LES OGSÅ: Alt om feber

Variasjoner i feberen kan si noe om sykdomsaktiviteten, og hos små barn kan dette være tidlige tegn på at behandlingen må endres. Særlig i situasjoner hvor nøyaktige febermål er nødvendige, som for eksempel på en barneintensivavdeling, er det viktig å vite riktig kroppstemperatur. Også hos personer med svekket immunforsvar kan en liten endring i kroppstemperatur være et tidlig og viktig tegn på at en infeksjon er i anmarsj.

ØRETERMOMETER: Rask måte å avlese temperatur. Men hvor riktig angir den kroppstemperaturen? Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
ØRETERMOMETER: Rask måte å avlese temperatur. Men hvor riktig angir den kroppstemperaturen? Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Normale verdier selv ved feber

Øretermometere har generelt svært stor variasjon i sine målinger, og ved en endetarmstemperatur på 38 grader kan øretermometeret gi varierende verdier fra 37 grader til over 39 grader. Dette betyr, blant annet, at man feilaktig kan komme til den konklusjonen at barnet er feberfritt.

les også
image: Normal kroppstemperatur

Normal kroppstemperatur

Generelt kan man si at øretermometeret overestimerer temperaturen hos feberfrie, og underestimerer temperaturen ved feber – i snitt varierer avviker målingene fra rektaltemperaturen på rundt 0,5 grader – og en tredjedel av tilfeller av feber fanges ikke opp med øretermometre.

Må jeg finne fram det gamle rektaltermometeret?

Sannsynligvis kan du bruke øretermometeret til en grov vurdering av om du eller ditt barn har feber. Forskningsresultatene er likevel en påminnelse om at man ikke kan se seg blind på resultatet som dukker opp på skjermen på øretermometeret. Apparatene er ikke bestandig nøyaktige nok, og allmenntilstand og andre symptomer må vurderes sammen med en eventuell febermåling før man bestemmer seg for om behandling er nødvendig eller om det er grunn til å oppsøke lege.

Er man i god form og man ikke føler seg spesielt syk haster det sannsynligvis ikke med å gå til lege selv om termometeret skulle vise 38,7. Føler man seg derimot svært syk og febril, så skal ikke en lav verdi på øretermometeret hindre deg i å få en vurdering hos legen.

LES OGSÅ: Kan høy feber være skadelig?

Kilder

Denne saken er skrevet av Rune Erlandsen 29.11.2018, Kilder: ncbi.nlm.nih.gov, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Denne artikkelen er basert på et kortere notat av Roar Pedersen 04.02.2003, men er betydelig utvidet og revidert.