Hvem skal testes for coronavirus?

FHI endrer reglene. Nå skal kun et mindretall testes.

CORONA TEST: Mange steder gjennomføre testing fra pasienter i biler, for å unngå smitte. En vattpinne brukes i svelg elelr nese for test. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
CORONA TEST: Mange steder gjennomføre testing fra pasienter i biler, for å unngå smitte. En vattpinne brukes i svelg elelr nese for test. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Coronaepedemien i Norge er nå i en ny fase hvor mange nordmenn har blitt smittet, ikke bare av personer som har vært på reise i utlandet, men nå er det også en generell smitte i samfunnet. På bakgrunn av dette endrer FHI reglene for hvem som skal testes.

FHI forteller på sine nettsider at det er to ting som er viktige nå:

Disse skal ikke testes

De som har symptomer på coronavirus holder seg hjemme og unngår å smitte andre. Disse skal i utgangspunktet ikke testes. De som er i hjemmekarantene skal ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen.

image: FHI: 4 regler alle bør følge nå

FHI: 4 regler alle bør følge nå

- Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Personer uten symptomer skal ikke testes. For personer uten symptomer, vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg, og det er ikke sikkert testen vil fange opp smitte. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet.

Disse skal testes

FHI forteller at det er svært viktig at man oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse må vi fortsatt ha fokus på testing og smitteoppsporing.

FHI lister opp hvilke dette gjelder:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer
image: - Pass på dine eldre slektninger og venner nå!

- Pass på dine eldre slektninger og venner nå!

Hvordan foregår en test?

Det brukes en vattpinne som henter prøve fra nese eller svelg. Ifølge FHI kan helsepersonell be deg om å utføre prøven selv under veiledning. Dette vil spare bruk av smittevernutstyr for den som tester deg. Helsepersonellet vil da holde 1 meter avstand til deg, og trenger ikke smittevernutstyr.

Ved prøve i svelget brukes en tykk vattpinne. Ved prøve i nesen brukes en litt tynnere vattpinne. Pinnen legges i et prøverør og sendes inn til et labratorie for test.

På sykehus kan også tester fra nedre luftveier gjennomføres.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 289,-