Hvem skal testes for coronavirus?

Nå kan alle som mistenker smitte få anledning til å testes, uten at man trenger vurdering og henvisning fra lege.

CORONA TEST: Mange steder gjennomføre testing fra pasienter i biler, for å unngå smitte. To vattpinner brukes i svelg og nese for test. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
CORONA TEST: Mange steder gjennomføre testing fra pasienter i biler, for å unngå smitte. To vattpinner brukes i svelg og nese for test. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Coronaepedemien i Norge i en fase hvor man har fått flere smittede i Norge, etter en periode med lite smitte i samfunnet.

Siste endring i regler for testing er nå at man ikke trenger vurdering og henvisning fra lege for å teste seg for covid-19, melder FHI.

- Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

«Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.» FHI

Helsetjenesten bør anbefale covid-19-testing for alle med symptomer på nylig oppståtte forkjølelsessymptomer og andre symptomer på covid-19. Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Flere uten symptomer testets

image: Astma og coronavirus

Astma og coronavirus

Tidligere har FHI understreket at personer uten symptomer ikke skal testes, fordi et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet.

FHI understreker nå at det finnes enkelte situasjoner der personer uten symptomer likevel bør testes. Dette gjelder i særlig grad helsepersonell eller andre med pasientnært arbied. Les mer på FHI sine nettsider om hvem.

LES OGSÅ: KOLS og coronavirus

Prioritering ved manglende testkapasitet

Hvis det blir mangel på testkapasitet i de enkelte kommunene, skal disse gruppene prioriteres.

FHI lister opp hvem dette gjelder:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  5. I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19
image: Hjertesykdom og coronavirus

Hjertesykdom og coronavirus

Hvordan foregår en test?

Det brukes to vattpinner som henter prøve fra nese og svelg.

Når man tar prøve i svelget brukes en tykk vattpinne. Ved prøve i nesen brukes en litt tynnere vattpinne. Pinnen legges i et prøverør og sendes inn til et labratorie for testanalyse.

På sykehus kan også tester fra nedre luftveier gjennomføres.

Få svar på Helsenorge.no

1-2 dager etter du har tatt testen vil du få svar på Helsenorge.no.

Hvor sikker er testen?

FHI forklarer at PCR-testen for Covid-19 er en god og nøyaktig test, som man i de aller fleste tilfeller kan man stole. Ingen test er likevel helt sikker, og svaret må tolkes i lys av hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet.

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man ta en ny test. Hvis svaret er positivt og man ikke har noen nærkontakter som har testet positiivt og smittetrykket er lavt i samfunnet, bør disse også testes på ny.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 399,-