Hvem skal testes for coronavirus?

Nå kan alle testes, etter to dager med symptomer, men høyest prioritert er fortsatt de mest utsatte og deres hjelpere.

CORONA TEST: Mange steder gjennomføre testing fra pasienter i biler, for å unngå smitte. To vattpinner brukes i svelg og nese for test. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
CORONA TEST: Mange steder gjennomføre testing fra pasienter i biler, for å unngå smitte. To vattpinner brukes i svelg og nese for test. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Coronaepedemien i Norge i en ny fase hvor mange nordmenn har blitt smittet, og man forventer at antall smittede skal stige i mange måneder fremover. Siste endring i regler for hvem som skal testes for Covid-19 kom en uke etter delvis skoleåpning, fra FHI.

Disse skal ikke testes

De som har symptomer på coronavirus holder seg hjemme og unngår å smitte andre. Disse ble tidligere ikke testet, men kan nå testes etter to dager i karantene med fortsatt symptomer. De er likevel de som blir minst prioritert, hvis det er manglende kapasitet for å gjennomføre testing.

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting nå også vurderes.

image: Astma og coronavirus

Astma og coronavirus

Personer uten symptomer skal ikke testes. For personer uten symptomer, vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg, og det er ikke sikkert testen vil fange opp smitte. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet.

LES OGSÅ: KOLS og coronavirus

Disse skal testes

FHI forteller at det er svært viktig at man oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse er det spesielt fokus på testing og smitteoppsporing. Etter skoleåpning blir også ansatte, barn eller elev i barnehage, skole og SFO lagt til på lista over hvem som skal testes. Og siste endring er at alle med symptomer, etter to dager kan bli testet hvis det er kapasitet.

FHI lister opp hvem dette gjelder:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon*
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid**
  4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom***
  5. I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning ****
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19****

*Beboere i sykehjem bør testes på vid indikasjon. Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.
**Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn. ***Underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm.
****
Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes. Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

image: Hjertesykdom og coronavirus

Hjertesykdom og coronavirus

Hvordan foregår en test?

Det brukes to vattpinner som henter prøve fra nese og svelg. Ifølge FHI kan helsepersonell be deg om å utføre prøven selv under veiledning. Dette vil spare bruk av smittevernutstyr for den som tester deg. Helsepersonellet vil da holde 1 meter avstand til deg, og trenger ikke smittevernutstyr.

Ved prøve i svelget brukes en tykk vattpinne. Ved prøve i nesen brukes en litt tynnere vattpinne. Pinnen legges i et prøverør og sendes inn til et labratorie for test.

På sykehus kan også tester fra nedre luftveier gjennomføres.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 339,-