Hva er forskjellene på de godkjente koronavaksinene?

Det er tre koronavaksiner som er godkjent til bruk. Dette er forskjellene i effekt, virkning og bivirkninger for vaksinene fra BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

Hva vet vi så langt om de ulike vaksiner mot koronaviruset? Vi ser på 3 vaksiner. Video: Lommelegen.no Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvilke vaksiner er godkjente

Vaksinene mot koronaviruset som kan brukes i Norge er godkjente av EU-kommisjonen etter at det europeiske legemiddelkontoret, EMA, har vurdert vaksinene. Per dags dato er det tre vaksiner som er godkjent til bruk:

 • BioNTech/Pfizer: Vaksinen heter Comirnaty.
 • Moderna: Vaksinen heter COVID-19 Vaccine.
 • AstraZeneca: Vaksinen heter COVID-19 Vaccine.

OPPDATERING 11.03: Legemiddelverket stanser all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Norge inntil man har undersøkt danske rapporter om mulige dødelige bivirkninger.

I tillegg er det tre ytterligere vaksiner der godkjenningsprosessen er startet.

Men hva er egentlig forskjellen på disse vaksinene? I denne artikkelen vil ulikheter og likheter mellom vaksinene bli beskrevet. Felles for alle vaksinene er at indikasjonen selvfølgelig er å beskytte mot covid-19 sykdom. (1, 2)

image: Symptomer på infeksjon med Coronavirus

Symptomer på infeksjon med Coronavirus

Nedre aldersgrense

De forskjellige vaksinene har ulik godkjenning når det kommer til både nedre- og øvre aldersgrense.

Nedre aldersgruppe som vaksinene er godkjent for varierer fra 16 til 18 år.

 • BioNTech/Pfizer sin vaksine er godkjent for bruk på personer fra 16 år og oppover.
 • Moderna og AstraZeneca er godkjent for bruk på personer fra 18 år og oppover.

Øvre aldersgrense

Ingen av de tre vaksinene har en øvre aldersgrense i dag.

AstraZeneca sin vaksine var tidligere ikke godkjent for de over 65 år. Men nå er denne vaksinen tilstrekkelig utprøvd, og har fått godkjennelse av både EU-kommisjonen, legemiddelverket i Norge og FHI for bruk også for de over 65 år. (1, 2, 3, 9)

Kort tid etter ble vaksineringen med denne vaksinen stoppet.

LES OGSÅ: Dette betyr blodtypen din

ALDER: De ulike vaksinene er godkjent for bruk i ulike aldersgrupper. Foto: Rido / NTB
ALDER: De ulike vaksinene er godkjent for bruk i ulike aldersgrupper. Foto: Rido / NTB Vis mer

Effekt

Effekt er noe man naturligvis er veldig opptatt av når det kommer til vaksiner. Det er viktig å understreke at alle de tre godkjente vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom forårsaket av koronavirus. Men ingen av vaksinene beskytter helt mot mildt forløp av covid-19. Man kan altså bli smittet og få et mildt sykdomsforløp av koronaviruset selv om man er vaksinert.

Effekten som er oppgitt per dags dato varier mellom vaksinene.

 • BioNTech/Pfizer: 95 %
 • Moderna: 94,1 %
 • AstraZeneca: 60 %

Som tallene viser er det særlig en forskjell mellom AstraZeneca og de to øvrige vaksinene. Det er viktig å understreke at studiet som ligger til grunn for godkjenning av AstraZeneca, og som viste en effekt på 60 %, er beskyttelse mot mild sykdom. Når det kommer til alvorlig sykdomsforløp grunnet koronaviruset gir AstraZeneca svært god beskyttelse på lik linje med de to øvrige vaksinene. I tillegg er det i ettertid kommet ytterligere studier som viser at effekten mot mild sykdom kan ligge på rundt 76 % allerede etter første dose av AstraZeneca vaksinen. Tallene kan altså endre seg når man få mer kunnskap om hver enkelt vaksine. (2, 3, 4, 5, 6, 7)

image: Søk lege ved disse coronasymptomene

Søk lege ved disse coronasymptomene

Hvor raskt virker vaksinene

Beskyttelse mot covid-19, som er tallene som er oppgitt ovenfor, kommer etter følgende dager.

 • BioNTech/Pfizer: 7 dager etter siste dose.
 • Moderna: 14 dager etter siste dose.
 • AstraZeneca: 15 dager etter siste dose. (5, 6, 7)

Hindrer noen av vaksinene smitte til andre

Per dags dato vet vi ikke om noen av vaksinene vil hindre at vi smitter andre med koronaviruset. (2, 4)

LES OGSÅ: Astma og koronavaksine

EFFEKT KORONAVAKSINE: Alle de tre godkjente vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom forårsaket av koronaviruset, her illustrert med en vaksine som ødelegger viruset. Orpheus FX / NTB
EFFEKT KORONAVAKSINE: Alle de tre godkjente vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom forårsaket av koronaviruset, her illustrert med en vaksine som ødelegger viruset. Orpheus FX / NTB Vis mer

Antall doser av vaksinene

Per dags dato gis alle de tre godkjente vaksinene i form av to doser. (5, 6, 7)

Tid mellom dosene

Hvor lang tid som skal gå mellom de to dosene varierer fra vaksine til vaksine.

 • BioNTech/Pfizer: 21 dagers mellomrom mellom dosene.
 • Moderna: 28 dagers mellomrom mellom dosene.
 • AstraZeneca: 4 – 12 ukers mellomrom mellom dosene. (5, 6, 7)

LES OGSÅ: Coronavirus eller vanlig forkjølelse?

Hvor lenge varer beskyttelsen?

Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen vil vare for noen av vaksinene. Det kan derfor hende at oppfriskningsdoser vil bli nødvendige. I tillegg ligger det i virus sin natur at de endrer seg, altså muterer, noe man allerede har sett i form av den Engelske- og Sør-Afrikanske varianten. På grunn av mutasjon kan det derfor bli behov for ytterligere vaksinering, så kalt booster vaksinering. (2, 3, 4)

LES MER OM: Symptomer ved engelsk mutasjon: Tre forskjeller

Hvordan virker vaksinene?

BioNTech/Pfizer og Moderna sine vaksiner er såkalte mRNA-vaksiner, mRNA er en del av arvestoffet til viruset. AstraZeneca er en virusvektorvaksine.

mRNA-vaksiner

mRNA-vaksiner inneholder ikke levende virus, men inneholder "oppskriften" på piggene som koronaviruset har. Når man får vaksinen vil kroppen dermed selv lage kopier av piggene til koronaviruset, kopiene kroppen lager er helt ufarlige. På denne måten lærer immunforsvaret seg at det skal reagere på piggene til koronaviruset, slik at hvis man blir smittet med viruset vil immunforsvaret kjenne igjen piggene og forsvare seg mot infeksjonen.

Bruk av mRNA vaksiner er nytt, før koronavaksinene var det ikke laget vaksiner på denne måten før. Men teknologien har vært godt kjent over lengre tid og brukes som behandling innenfor andre områder av medisinen.

image: Dette skjer hvis du tester positivt

Dette skjer hvis du tester positivt

Virusvektorvaksine

AstraZeneca vaksinen er en virusvektorvaksine, denne måten å lage vaksiner på er kjent fra før, og er brukt i andre vaksiner (vaksine mot ebola).

Vaksinen er som nevnt en virusvektorvaksine, dette betyr at vaksinen bruker et annet ufarlig og svekket virus (et vanlig forkjølelsesvirus, ikke koronaviruset) som transporterer piggene fra koronaviruset. Når man blir vaksinert vil altså piggene komme inn i kroppen, og på samme måte som for mRNA vaksinene vil kroppen lage kopier av piggene som immunsystemet øver seg på å kjenne igjen og reagere på. På denne måten er kroppen forberedt hvis det skulle komme en infeksjon med det ekte koronaviruset. (2,3, 5, 6, 7)

Bivirkninger

Vanlige bivirkningene som sees i forbindelse med alle vaksinene er ofte milde eller moderate. Felles for alle tre vaksinene er at mange får en av følgende bivirkninger:

Dette er bivirkninger som kan være ubehagelige, og det er ikke uvanlig at det gir sykdomsfølelse som medfører at man må være hjemme fra jobb et par dager etter vaksineringen.

Både BioNTech/Pfizer og Moderna kan i tillegg gi hovne lymfeknuter, og Moderna vaksinen kan gi kvalme og/eller brekninger.

Felles for BioNTech/Pfizer og Moderna er at flere opplever bivirkninger etter andre vaksinedose enn ved første dose. For AstraZeneca er dette motsatt, bivirkningene er sjeldnere og mildere ved andre dose sammenlignet med første.

Blodpropp: Danmark stanset inntil videre vaksinering med AstraZenecas coronavaksine etter et dødsfall med blodpropp knyttet til vaksinen. Flere andre europeiske land har stanset bruken av et parti vaksiner fra samme produsent, det samme gjorde Norge 11.03. Det er foreløpig uklart om det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

image: Koronavaksine: Dette vet vi om bivirkningene

Koronavaksine: Dette vet vi om bivirkningene

Alvorlige allergiske reaksjoner: Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå i forbindelse med vaksinering, både ved vaksinering med koronavaksiner og andre vaksiner. Det er derfor viktig å opplyse om kjente allergier og tidligere reaksjoner på vaksiner, samt å følge instrukser fra helsepersonellet som setter vaksinen. Det er vanlig å måtte vente en stund etter man har fått vaksinen før man kan forlate lokalet, dette er for at man skal observeres med tanke på alvorlige allergiske reaksjoner.

Andre bivirkninger: Da vaksinene er nye og gitt til begrenset antall personer kjenner vi ikke til alle potensielle bivirkninger vaksinene kan gi, dette gjelder særlig sjeldne bivirkninger. (2, 5, 6, 7, 8)

LES MER OM: Koronavaksine og bivirkninger

Oppsummert

Kort oversikt over de tre ulike koronavaksinene:

BioNTech/Pfizer Moderna AstraZeneca
TYPE vaksinemRNA-vaksinemRNA-vaksineVirusvektorvaksine
FHI godkjent aldersgruppe16 år og oppover18 år og oppover18 år og oppover
Effekt alvorlig sykdomGod effekt mot alvorlig covid-19 sykdomGod effekt mot alvorlig covid-19 sykdomGod effekt mot alvorlig covid-19 sykdom
Hvor mange doser2 doser2 doser2 doser
Hvor lang tid mellom dosene?21 dager28 dager4 – 12 uker
Vanlige bivirkningerMild til moderat, smerter på instikksted, trøtthet, hodepine, frysninger, muskel eller leddsmerter.Mild til moderat, smerter på instikksted, trøtthet, hodepine, frysninger, muskel eller leddsmerter.Mild til moderat, smerter på instikksted, trøtthet, hodepine, frysninger, muskel eller leddsmerter.

_

Alle de tre vaksinene viser god effekt mot alvorlig sykdom forårsaket av koronaviruset. De vanligste bivirkningene er ganske like for alle vaksinene. Oppsummert er alle vaksinene gode alternativer i kampen mot koronaviruset.

Kilder

1) Statens legemiddelverk, Status for kommende koronavaksiner

2) Statens legemiddelverk, Fakta om godkjente koronavaksiner

3) Statens legemiddelverk, Hvordan virker de ulike koronavaksinene?

4) Folkehelseinstituttet, FHI: AstraZeneca-vaksinen viser god effekt mot covid-19

5) Statens legemiddelverk, Comirnaty (covid-19 mRNA vaksine)

6) Statens legemiddelverk, COVID-19 vaccine Moderna (covid-19 mRNA-vaksine)

7) Statens legemiddelverk, covid-19 Vaccine AstraZeneca

8) Statens legemiddelverk, Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 23. februar 2021

Oppdatert 09.03.2021 av Elisabeth Lofthus, sykepleier. Kilder:

9) FHI: Astrazeneca vaksinen anbefales til alle over 18 år 09-03-2021