Harepest

Harepest kan overføres til menneske via flere dyr. Småvilt-jegere bør kjenne til sykdommen. Det er en økning i antall smittede i Norge de to siste år.

HAREPEST: Det er ikke bare harer, men også andre smågnagere som lemen, mus, bever og mygg som kan overføre tularemi til mennesker.. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HAREPEST: Det er ikke bare harer, men også andre smågnagere som lemen, mus, bever og mygg som kan overføre tularemi til mennesker.. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Harepest har den medisinske betegnelsen tularemi. Harepest er en zoonose, det vil si en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker.

Hva er harepest?

Harepest er en sykdom som kan overføres fra dyr til menneske. Både hare, mus, lemen, bever, flått og mygg kan overføre en bakterie til mennesker som gjør oss syke. Det finnes flere varianter av sykdommen, og ulike symptomer.

To varianter

Det finnes to forskjellige varianter av harepest:

  • TYPE A: Finnes i USA: Bakterien som forårsaker sykdommen heter Francisella tularensis subsp. tularensis,
  • TYPE B: Finnes i Norge og Europa. Bakterien som forårsaker sykdommen heter Francisella tularensis subsp. holarctica

Type A har ofte et mer alvorlig sykdomsbilde enn type B. Etter smitte formerer bakteriene seg raskt i lymfeknuter.

image: Musepest: Dette bør du vite før du rengjør loft og hytte

Musepest: Dette bør du vite før du rengjør loft og hytte

Utbredelse

Harepest forekommer årlig i Norge, og noen år er det flere tilfeller enn andre, sannsynligvis på grunn av økt gangerbestand.

I de siste ti årene har det vært mellom 13 og 183 tilfeller per år, ifølge MSIS.

2019 var et rekordår for antall sykdomstilfeller hos mennesker. Totalt med 183 tilfeller påvist harepest (tularemi), halvparten ble meldt fra Hedmark. Men også Oppland, Østfold og Sogn og Fjordane var berørte fylker. (5, 6)

I 2020 var det 99 tilfeller, denne gang var Innlandet, Viken og Trøndelag de med flest tilfeller.

Så langt i 2021 er 40 tilfeller meldt inn.

HAREJEGER: Jakter du på hare, bør du kjenne til harepest og hvordan du kan bli smittet - selv om risikoen ikke er overveiende høy, er det lurt å ta noen forholdsregler. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HAREJEGER: Jakter du på hare, bør du kjenne til harepest og hvordan du kan bli smittet - selv om risikoen ikke er overveiende høy, er det lurt å ta noen forholdsregler. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Smitte

Selv om sykdommen har fått betegnelsen harepest er det ikke ensbetydende med at mennesker som får sykdommen alltid blir smittet av hare. Du kan også bli smittet av mus, lemen, bever, flått og mygg.

«En hund kan slikke på jaktbyttet og deretter overføre smitte til eier.»

For harer er harepest tilnærmet 100 prosent dødelig, og døden inntreffer i løpet av to til fem dager. Det er derfor begrenset hvor lenge en enkelt hare kan være smitteførende. For smågnagere er det store variasjoner mellom arter. En del smågnagere kan overleve lenge, og de kan derfor fungere som et smittereservoar i naturen. (4)

image: Ser du hvilken sopp som er giftig?

Ser du hvilken sopp som er giftig?

Slik overføres smitte til menneske

Slik overføres bakterien til mennesker, ifølge FHI:

  • Direkte kontakt med, eller bitt av, syke eller smittebærende smågnagere. De vanligste smittekildene er smågnagere som mus, lemen, hare og bever.
  • Hunder og katter blir sjelden smittet, men de kan overfore smitte til mennesker hvis de har slikket på et sykt eller dødt dyr. Dette kan også forekomme ved jakt, en hund kan slikke på jaktbyttet og deretter overføre smitte til eier. Hunder og katter kan også komme i kontakt med døde dyr som har smitte. Hunder og katter blir i liten grad rammet av harepest selv.
  • Gjennom drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.
  • Ved flått/myggstikk
  • Ved inhalasjon av kontaminert støv. For eksempel hvis man gjør rent på loft eller andre rom hvor det forekommer avføring fra smågnagere, og man puster inn dette støvet. Dette er samme smittemåte som for musepest.

Sykdommen kan ikke smitte fra menneske til menneske. (1)

LES OGSÅ: Dette er allergisk reaksjon på myggstikk

HUND: En hund blir sjeldent syk av harepest - men den kan overføre smitte fra hare til menneske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HUND: En hund blir sjeldent syk av harepest - men den kan overføre smitte fra hare til menneske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Inkubasjonstid

Tiden fra et menneske blir smittet til det får symptomer er mellom 1-21 dager, med gjennomsnittlig tid ca 3-5 dager.

Symptomer

Symptomer avhenger av måten man blir smittet på.

I Norge er ulcerogalndulaer og orofaryngeal type etter insektstikk/flåttbitt eller inntak av kontaminert vann, de to vanligste formene for tularemi.

FLÅTT: Flått er kjent for å overføre smitte som borreliose og TBE, men flått kan også overføre harepest til mennesker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
FLÅTT: Flått er kjent for å overføre smitte som borreliose og TBE, men flått kan også overføre harepest til mennesker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Kan det være noe annet?

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Gunnar Hasle

INFEKSJONSLEGEN

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Symptomene ved harepest kan ligne på mange andre sykdommer. Det er viktig at harepest blir riktig diagnostisert da den kan være alvorlig hvis ubehandlet. Hvis det er en mulighet for at du har blitt smittet av harepest på noen av måtene som beskrevet lenger opp i saken, så gi legen beskjed om dette.

Andre sykdommer som kan gi lignende symptomer er blant annet:

UNNGÅ HAREPEST: Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr, særlig fra små vann, elver og bekker Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
UNNGÅ HAREPEST: Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr, særlig fra små vann, elver og bekker Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Råd for å unngå smitte

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå smitte. Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere, og hvis du må fjerne et dødt dyr, bruk hansker. Ikke fei opp smågnagerlort, bruk en fuktig klut og hansker. Bruk myggbeskyttelse.

«Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt» FHI

Behandling av harepest

Behandling er med antibiotika i ca 10 dager. Harepest er en meldepliktig sykdom; legen din må rapportere inn sykdomstilfeller.

Prognose

Den europeiske varianten av tularemi er ikke regnet å være dødelig, i motsetning til den amerikanske hvor dødeligheten ved ubehandlet sykdom kan være opp til 20 prosent. De fleste som får den europeiske smitten blir helt friske etter behandling.

LES OGSÅ: Slik kjenner du igjen et flåttbitt (bilder)

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

Revisjon sept 2021 Elisabeth Lofthus, sykepleier.
1) FHI 2) CDC.Gov 3) Helsenorge 4) Fhi 2017: Auke i meldte tilfeller av harepest 5) Fhi 2019: Auke i talet på harepesttilfelle
Revisjon 10.09.2020 nye tall fra FHI. 6) FHI: Svak økning i antall tilfeller med harepest, tularemi

Opprinnelig skrevet av Nina Bryhn september 2017.