Harepest

Småvilt-jegere bør kjenne til sykdommen. En jakthund kan slikke på jaktbyttet og deretter overføre harepestsmitte til eier.

HAREJEGER: Jakter du på hare, bør du kjenne til harepest og hvordan du kan bli smittet - selv om risikoen ikke er overveiende høy, er det lurt å ta noen forholdsregler. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HAREJEGER: Jakter du på hare, bør du kjenne til harepest og hvordan du kan bli smittet - selv om risikoen ikke er overveiende høy, er det lurt å ta noen forholdsregler. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Harepest har den medisinske betegnelsen tularemi. Harepest er en zoonose forårsaket av en bakterie, Francisella tularensis. Zoonoser er infeksjonssykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker.

Det finnes to forskjellige varianter av harepest:

 • I Norge og Europa: Francisella tularensis subsp. holarctica, eller type B
 • I USA: Francisella tularensis subsp. tularensis, eller type A.

Type A har ofte et mer alvorlig sykdomsbilde enn type B. Etter smitte formerer bakteriet seg raskt i lymfeknuter.

LES OGSÅ: Musepest, dette bør du vite før du rengjør loft og hytte

Utbredelse

Harepest forekommer årlig i Norge, og noen år er det flere tilfeller enn andre, sannsynligvis på grunn av økt gnagerbestand.

I 2019 ble det tidlig på sommeren meldt om 62 tilfeller påvist harepest (tularemi) hos hare i Oppland, Hedmark, Østfold og Sogn og Fjordane. Etter dette har det blitt meldt ytterligere flere sykdomstilfeller hos mennesker både fra disse områdene og andre steder i landet. (5)

I de siste ti årene har det vært mellom 13 og 180 tilfeller per år. i 2016 var det 40 meldte tilfeller. (1) I 2017 så vi en økning med 92 tilfeller, dette sannsynligvis på grunn av øket bestand av smågnagere dette året.

Tidligare i sommar blei det

HAREPEST: Det er ikke bare harer, men også andre smågnagere som lemen, mus og bever som kan smitte mennesker med harepest. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HAREPEST: Det er ikke bare harer, men også andre smågnagere som lemen, mus og bever som kan smitte mennesker med harepest. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Smitte

Selv om sykdommen har fått betegnelsen "harepest" er det ikke ensbetydende med at mennesker som får sykdommen alltid blir smittet av hare. Du kan også bli smittet av mus, lemen, bever, flått og mygg.

For harer er harepest tilnærmet 100 prosent dødelig, og døden inntreffer i løpet av to til fem dager. Det er derfor begrenset hvor lenge en enkelt hare kan være smitteførende. For smågnagere er det store variasjoner mellom arter. En del smågnagere kan overleve lenge, og de kan derfor fungere som et smittereservoar i naturen. (4)

LES OGSÅ: Slik kjenner du igjen et flåttbitt (bilder)

En hund kan slikke på jaktbyttet og deretter overføre smitte til eier

Slik overføres bakterien til mennesker:

 • Direkte kontakt med, eller bitt av, syke eller smittebærende smågnagere. De vanligste smittekildene er smågnagere som mus, lemen, hare og bever.
 • Hunder og katter blir sjelden smittet, men de kan overfore smitte til mennesker hvis de har slikket på et sykt eller dødt dyr. Dette kan også forekomme ved jakt, en hund kan slikke på jaktbyttet og deretter overføre smitte til eier. Hunder og katter kan også komme i kontakt med døde dyr som har smitte. Hunder og katter blir i liten grad rammet av harepest selv.
 • Gjennom drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.
 • Ved flått/myggstikk
 • Ved inhalasjon av kontaminert støv. For eksempel hvis man gjør rent på loft eller andre rom hvor det forekommer avføring fra smågnagere, og man puster inn dette støvet. (FHI)

Det trengs få bakterier for å bli smittet av harepest. Sykdommen kan ikke smitte fra menneske til menneske. (1)

LES OGSÅ: Dette er allergisk reaksjon på myggstikk

HUND: En hund kan ikke bli syk av harepest - men den kan overføre smitte fra hare til menneske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HUND: En hund kan ikke bli syk av harepest - men den kan overføre smitte fra hare til menneske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Inkubasjonstid

Inkubasjonstid er mellom 1-21 dager, med gjennomsnittlig tid ca 3-5 dager.

Symptomer

Symptomer avhenger av måten man blir smittet på.

I Norge er ulcerogalndulaer og orofaryngeal type etter insektstikk/flåttbitt eller inntak av kontaminert vann, de to vanligste formene for tularemi.

FLÅTT: Flått er kjent for å overføre smitte som borreliose og TBE, men flått kan også overføre harepest til mennesker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
FLÅTT: Flått er kjent for å overføre smitte som borreliose og TBE, men flått kan også overføre harepest til mennesker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Differensialdiagnoser ved harepest

Symptomene ved harepest kan ligne på mange andre sykdommer. Det er viktig at harepest blir riktig diagnostisert da den kan være dødelig hvis ubehandlet. Hvis du har hatt mulighet for å bli smittet av harepest på noen av måtene som beskrevet lenger opp i saken, så gi legen beskjed om dette.

Andre sykdommer som kan gi lignende symptomer er blant annet:

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Gunnar Hasle

INFEKSJONSLEGEN

Få svar innen 3 dager for 339,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Råd for å unngå smitte:

 • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr, særlig fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.
 • Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet.
 • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere.
 • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring.
 • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.
 • I utsatte områder bør man unngå flåttbitt og insektstikk med bekledning, og inspisere hud for å fjerne flått etter tur i skog og mark.
 • Drikkevann fra brønn må sikres, les mer om dette på fhi.no.

Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt

UNNGÅ HAREPEST: Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr, særlig fra små vann, elver og bekker Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
UNNGÅ HAREPEST: Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr, særlig fra små vann, elver og bekker Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Behandling av harepest

Behandling er med antibiotika i ca 10 dager.

Harepest er en meldepliktig sykdom; legen din må rapportere inn sykdomstilfeller.

Prognose

Den europeiske varianten av tularemi er ikke regnet å være dødelig, i motsetning til den amerikanske hvor dødeligheten ved ubehandlet sykdom kan være opp til 20 prosent.

De fleste som får den europeiske smitten blir helt friske etter behandling.

Kilder:

1) FHI 2) CDC.Gov 3) Helsenorge 4) Fhi 2017: Auke i meldte tilfeller av harepest 5) Fhi 2019: Auke i talet på harepesttilfelle

Revisjon 13.09.2019, nye tall fra FHI.