Gir den engelske virusvarianten mer alvorlig sykdom?

– Moderat sannsynlighet, konkluderer FHI med i ny rapport. Dette vet vi så langt om de nye coronavirusmutasjonene som har kommet til Norge.

BLIR MAN SYKERE? Og vil flere dø av den engelske virusmutasjonen? Foto: 3dartistav / Shutterstock / NTB
BLIR MAN SYKERE? Og vil flere dø av den engelske virusmutasjonen? Foto: 3dartistav / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Vi har et pågående utbrudd med engelske variant av coronaviruset (v SARS-CoV-2) i flere kommuner i Norge. En mutasjon er en varig endring i virusets arvestoff, RNA, eller i viktige proteiner. Vi vet at det nye muterte viruset er mer smittsomt og at det sannsynligvis vil komme flere muterte varianter.

Stadig nye varianter

– Nye varianter av koronaviruset oppstår hele tiden. De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere. Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, forklarer avdelingsdirektør Line Vold på Folkehelseinstituttet sine nettsider. .

27.01 publiserte FHI en oppdatert rapport om risikovurderingenen for varianter av koronaviruset. I denne rapporten ser man blant annet på hvorvidt den engelske varianten som nå også befinner seg i Norge kan gi et mer alvorlig sykdomsbilde og større risiko for død. Lommelegen gir deg hovedtrekkene her.

image: Engelsk og sørafrikansk coronavirus

Engelsk og sørafrikansk coronavirus

Gir engelsk variant mer alvorlig sykdom?

Det vil alltid ta tid å skaffe gode data og ha store nok undersøkelser for å slå fast med sikkerhet hvordan nye virusmutasjoner vil påvirke smitte, sykdomsalvorlighet og dødelighet. Innen resultatet foreligger kan nye mutasjoner ha oppstått.

FHI viser i sin oppdaterte rapport at det nå har kommet noen britiske studier fra som til dels kan fortelle noe om den engelske mutasjonen gir mer alvorlig sykdom enn det vanlige coronaviruset.

Rapporten til FHI viser til ferske data fra en studie i England gjennomført på 3583 pasienter som hadde SARS-CoV-2-infeksjon. Dette var resultatet:

  • 0,9 % med engelske varianten ble lagt inn på sykehus
  • 1,5 % med det vanlige coronaviruset (villtypen) ble lagt inn på sykehus

FHI viser også til en annen studie fra England som heller ikke kunne påvise mer alvorlig sykdom ved den nye varianten.

image: Syv ville konspirasjonsteorier om coronavaksinen

Syv ville konspirasjonsteorier om coronavaksinen

Den absolutte risiko for død er lav

Hvis du skulle bli smittet av covid-19 er den absolutte risiko for å dø heldigvis svært liten. Også hvis du får den engelske varianten. FHI viser til i rapporten at den absolutte risikoen for død blant de diagnostiserte pasientene var svært lav, rundt 0,1 – 0,2 %, uavhengig av virusvariant.

Vi vet generelt at høy alder og kroniske sykdommer øker risiko for alvorlig sykdom og død ved koronasmitte, mens unge of friske er mindre utsatt.

Det ser også ut til at coronavaksinene beskytter like godt mot den engelske virusvarianten som det vanlige coronaviruset.

Øker engelsk variant risiko for død?

Britiske myndigheter mener svaret her er mer usikkert. Folkehelseinstituttet mener også det er for tidlig å konkludere om risikoen er høyere enn ved vanlig coronavirus.

Den samme undersøkelsen i England som så på hvor mange pasienter som havnet på sykehus, så også på hvor mange som var døde etter 28 dager.

  • 12 av 1340 mennesker med den engelske varianten døde (0,89 %)
  • 10 av 1360 mennesker med den vanlige coronaviruset døde (0,73 %)

Hvis man bare ser på disse tallene, ser det jo unektelig ut som at den britiske varianten er mer dødelig, men på den annen side er det totalt sett veldig få dødsfall å basere seg på.

«Analyser fra UK av letaliteten ved denne varianten sammenliknet med andre varianter viser sprikende resultater, men med en mulig økt dødelighet. Omtrent 1,3 ganger så høy.» Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Andre oppdatering Folkehelseinstiuttet, 27. januar 2021

Letalitet betyr dødeligheten for en bestemt sykdom.

Analyser fra UK av letaliteten ved denne varianten sammenlignet med andre varianter viser sprikende resultater. Men det er en mulighet for at viruset er litt mer dødelig – omtrent 1,3 ganger så stor dødelighet. Økningen ser ut til å forekomme i alle aldersgrupper.

image: Koronavaksine: Dette vet vi om bivirkningene

Koronavaksine: Dette vet vi om bivirkningene

Fortsatt mye usikkerhet

FHI skriver i rapporten at britiske eksperter peker på flere usikkerheter. Det er vanskelig å forklare hvordan bare dødsrisikoen, men ikke risikoen for sykehusinnleggelser skulle være økt med varianten. Og siden varianten er mer smittsom, er den mer sannsynlig årsak til utbrudd i sykehjem der pasientene er mer utsatt for alvorlig utfall, uansett virustype.

Rådgivere for den britiske regjeringen anslår at det er en realistisk mulighet (40- 50 % sannsynlighet) for at infeksjon med den engelske varianten gir høyere risiko for å dø enn infeksjon med andre varianter.

«Vi vurderer at det er en moderat sannsynlighet for at den engelske varianten gir mer alvorlig sykdom.» Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Andre oppdatering Folkehelseinstiuttet, 27. januar 2021

FHI konkluderer sin vurdering med at det er en moderat sannsynlighet for at den engelske varianten gir mer alvorlig sykdom. Dersom den gjør det, kan det få store konsekvenser. Risikoen er dermed moderat.

Sør afrikansk og brasiliansk variant

FHI kjenner ikke til tilsvarende data for den sørafrikanske eller brasilianske varianten og vurderer derfor at det ennå ikke er mulig å avgjøre om den sørafrikanske eller brasilianske varianten gir mer alvorlig sykdom. Dersom de gjør det, kan det få store konsekvenser.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 399,-