Fare for meslingeutbrudd

For første gang siden MMR-vaksinen ble innført i Norge i 1983, har vaksinasjonsdekningen krøpet under 90%. Det gir økt fare for meslingeutbrudd.

Dette meldes i Tidskrift for Den norske Lægeforening nr. 17/2003. Ideelt skal dekningen være 95% for å hindre sykdomsspredning, men ferske tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at vaksinasjonsdekningen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) er et godt stykke unna dette målet.

- Hvis dagens trend vedvarer, vil vi få flere tilfeller og eventuelt også utbrudd av meslinger, konstaterer avdelingsdirektør Hanne Nøkleby ved Avdeling for vaksinasjon og immunitet ved Folkehelseinstituttet.

Hvorfor er meslinger farlig?
For mange virker det uforståelig at meslinger skal være så farlig. De hadde jo sykdommen selv, som barn, og se det gikk jo bra.

De fleste som gjennomgår sykdommen, blir også friske. Imidlertid er det mest fryktede forløpet med hjernebetennelse, ikke helt uvanlig. 1 av 1000-5000 rammes av hjernebetennelse, som kan føre til varig hjerneskade eller død. 1 av 10 får lungebetennelse, bronkitt eller ørebetennelse. På verdensbasis dør over 1 000 000 barn av meslinger per år.

MMR-vaksinen
MMR-vaksinen er en kombinasjonsvaksine mot meslinger, røde hunder og kusma. I det norske vaksinasjonsprogrammet gis MMR-vaksinen ved 15 måneders alder og i 6. klasse.

I 1998 ble det publisert en artikkel i det annerkjente medisinske tidsskriftet the Lancet, med funn som indikerte en sammenheng mellom MMR-vaksinen og utvikling av autisme. Dette funnet er senere tilbakevist på et solid faglig og vitenskapelig grunnlag.

- Det er ingen vitenskapelige holdepunkter for at MMR-vaksinering kan utløse autisme, sier Hanne Nøkleby, som mener at skrekkoppslag i medier også er grunnen til at vaksinasjonsdekningen har gått ned i Norge.

Kilder:
Tidsskriftet for Den norske LægeforeningFolkehelseinstituttet