Engelsk og sørafrikansk variant av koronavirus

To nye varianter av koronaviruset skaper bekymring. Dette vet vi så langt.

RNA: England og Sør-Afrika har oppdager endringer i koronavirusets RNA. Dette skaper nye virusvarianter. Foto: vchal / Shutterstock / NTB
RNA: England og Sør-Afrika har oppdager endringer i koronavirusets RNA. Dette skaper nye virusvarianter. Foto: vchal / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Før jul varslet myndigheter i både Storbritannia og Sør-Afrika om varianter av koronavirus (SARS-CoV-2) som har større spredning og smittsomhet. Disse virusvariantene omtales som «engelsk virusvariant» og «sørafrikansk virusvariant». Begge virusvariantene er det nå avdekket tilfeller av i Norge, flest av den engelske typen.

Variantene har varige endringer i virusets arvestoff (RNA) og viktige proteiner. Dette medfører en rekke konsekvenser for pandemien og smittevernet. Folkehelseinstituttet har i en rapport drøftet ulike konsekvenser og risiko for de nye virusvariantene. Lommelegen gir deg her hovedpunktene.

Hva er engelsk variant?

Britiske myndigheter har varslet om en ny variant av koronaviruset, og denne varianten dominerer nå epidemien og antas å være årsaken til en rask økning av tilfeller i Sørøst- og Øst-Englandv samt i London. Varianten har utkonkurrert den vanlige typen koronavirus i England og dominerer, fordi den er er mer smittsom.

Viruset har flere endringer i det viktige S-proteinet, samt mutasjoner i gener for andre proteiner.

Viruset har også blitt påvist i mange andre land, blant annet Danmark og Nederland. I Norge er det registrert et tjuetalls tilfeller av importert smitte fra England.

image: Koronavaksine: Dette vet vi om bivirkningene

Koronavaksine: Dette vet vi om bivirkningene

Hva er sørafrikansk variant?

I Sør-Afrika har epidemien vært raskt økende, og landet har oppdaget at koronaviruset som dominerer har mange endringer i virusets gener. Det er ikke de samme endringene som i det engelske viruset. Varianten fra Sør-Afrika har tre endringer i et område av virusets gener som har betydning for hvordan virus binder seg til slimhinnene våre. Denne virustypen har utviklet seg uavhengig den engelske varianten.

Denne virusvarianten er det påvist et tilfelle i Norge så langt, den er importert fra en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember. (2)

Vil det oppstå flere virusvarianter?

FHI vurderer at det er høy sannsynlighet for at det før eller senere oppstår varianter av koronaviruset som har endrede egenskaper innen smittsomhet, sykdomsalvorlighet eller immunitet. Konsekvensene av dette varierer med hvor mye mer smittsomme variantene er.

image: Livet etter Covid-19: - Det har vært tøft!

Livet etter Covid-19: - Det har vært tøft!

Mer smittsomt?

Og man vet at de nye variantene er mer smittsomme.

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. (2)

Vil det spre seg i Norge?

Det er allerede påvist flere smittetilfeller i Norge, dette er mennesker som har vært i de aktuelle landene. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener Norge har flere tilfeller av den britiske mutasjonen som ikke er oppdaget, ifølge DB.

FHIs rapport påpeker at man vet ikke sikkert om de nye virusvariantene egentlig har oppstått i England. Hvis varianten utviklet seg i et annet land med lite virusovervåking og deretter ble importert til Storbritannia, kan det finnes områder i verden med enda høyere forekomst enn i England. (1)

Det samme kan gjelde den sørafrikanske varianten.

«Konsekvensene kan bli store hvis variantene importeres og får spre seg i Norge. Vi vurderer at det er høy sannsynlighet for at den engelske og den sør-afrikanske varianten før eller seinere vil spre seg til Norge.» Rapport: Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Folkehelseinstituttet,

FHI skriver at det kreves strengere innreisetiltak og færre unntak dersom man sikkert skal holde variantene ute. Konsekvensene kan bli store hvis variantene importeres og får spre seg i Norge, og det er høy sannsynlighet for at dette vil skje.

Gir det mer alvorlig sykdom?

Nei, det er ingen holdepunkter fra Storbritannia om at den nye virusvarianten gir andre symptomer eller mer alvorlig sykdom. Det ser ut til at de nye virusvariantene gir samme symptomer og det samme sykdomsbildet. Vurderingen av det Sør-Afrikanske varianten er mer usikker, men FHI vurderer likevel at det er lav sannsynlighet for at både den engelske og den sørafrikanske varianten gir mer alvorlig sykdom. (1)

Vil koronatestene vi bruker i Norge fange opp de nye variantene?

Ja, så langt er det lite som tyder på at testene har lavere følsomhet mot de aktuelle variantene, og FHI vurderer at det er lav sannsynlighet for at testene som benyttes i Norge har lavere sensitivitet for den engelske og den sørafrikanske varianten.

image: Dette skjer hvis du tester positivt

Dette skjer hvis du tester positivt

Kan man bli syk flere ganger?

I England er det meldt om pasienter som tidligere har vært koronasyke, har blitt syke på ny (reinfeksjon) med den nye virusvarianten. Men det er for tidlig å si noe om betydningen og konkludere med noe her, FHI påpeker at man trenger mer data. Det er ventet snarlig ny informasjon fra undersøkelser.

Beskytter vaksine mot disse variantene?

Det er så langt ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket. (2)

FHI konkluderer med at det er foreløpig for dårlig kunnskapsgrunnlag til å vurdere sannsynligheten for at SARSCoV-2-vaksinasjon gir lavere immunitet mot den engelske og den sørafrikanske varianten.(1)

image: 11 spørsmål og svar om koronavaksinen

11 spørsmål og svar om koronavaksinen

Hvordan kan man unngå smitte?

De generelle rådene om hvordan man unngår smitte gjelder på samme måte for de nye variantene.

– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster, vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten, påpeker Vold. (2)

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle INFEKSJONSLEGEN
Få svar innen 3 dager for 299,-

Kilder:

1) Rapport: Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Folkehelseinstituttet 27. desember 2020 2) https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-variant-av-viruset-fra-sor-afrika-pavist-hos-reisende-til-norge 3) WHO: Novel coronavirus 2019