Covid-19 og diabetes: Hvorfor er diabetikere en risikogruppe?

Hvordan påvirker diabetes med ditt immunforsvar? Hvor stor er risikoen for å bli alvorlig syk og dø av covid-19 hvis du har diabetes?

HØYERE RISIKO? En ung pasient med diabetes har ikke stor risiko for alvorlig utvikling av covid-19. Høy alder har mest betydning. Foto: Sabrina Bracher / Shutterstock / NTB
HØYERE RISIKO? En ung pasient med diabetes har ikke stor risiko for alvorlig utvikling av covid-19. Høy alder har mest betydning. Foto: Sabrina Bracher / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Alder er større risiko enn diabetes

Risikoen for å bli alvorlig syk og å dø av covid-19 varierer med forskjellige risikofaktorer, der alder er den absolutt viktigste. Diabetes er en av disse risikofaktorene, men det slår ut mye mindre enn alderen.

Når man skal kartlegge en risiko er det store problemet at risikofaktorer ofte opptrer sammen. For eksempel er høyt blodtrykk, hjertesykdom, overvekt, vitamin D-mangel og diabetes type 2 tilstander som er vanligere hos eldre enn hos yngre. Det er også påvist at disse tilstandene er vanligere i innvandrermiljøer i Norge og blant afroamerikanere i USA.

Så stor er risikoen for å dø av covid-19

Om man ser på alder alene, og ser bort fra alle andre faktorer, finner man disse tallene hvis ulike aldersgrupper får covid-19 infeksjon:

  • For en 85-åring er det cirka 15 % risiko for å dø
  • For en person mellom 60 og 65 år er cirka 1 % risiko for å dø
  • For en 45-åring er det cirka 0,1 % risiko for å dø
  • For en 25-åring cirka 0, 01 % risiko for å dø. (1)

Risiko ved diabetes type 1 og type 2

En britisk forskergruppe fant ut at om man korrigerte for alder og andre kjente faktorer ga:

  • Diabetes type 1 i seg selv en 2,9 ganger økning i risikoen for å dø av covid-19
  • Diabetes type 2 ga en 1,8 ganger økning i risikoen for å dø av covid-19 (2).

Ut fra disse tallene kan vi se hvor mye viktigere alder er enn diabetes når det gjelder risiko for covid-19.

ALVORLIG SYK: Hvis ditt blodsukker er dårlig regulert, øker risikoen for alvorlig forløp. Halfpoint / Shutterstock / NTB
ALVORLIG SYK: Hvis ditt blodsukker er dårlig regulert, øker risikoen for alvorlig forløp. Halfpoint / Shutterstock / NTB Vis mer

Diabetes og immunforsvaret

Man må anta at risikoen for å bli smittet er like stor om man har diabetes eller ikke, forutsatt at man er frisk og holder et aktivitetsnivå som ikke skiller seg fra dem som ikke har diabetes. Det er et kjent fenomen at diabetes kan hemme det medfødte immunforsvaret, altså den delen av immunforsvaret som reagerer raskt på at noe angriper kroppen, men ikke på det spesifikke immunforsvaret som virker etter vaksiner eller gjennomgått sykdom. Dette gjelder både type 1 og type 2 diabetes (3). Derfor kan infeksjoner få et mer alvorlig forløp om han har diabetes, spesielt hvis den er dårlig regulert. Ved en velregulert diabetes er immunforsvaret nesten normalt.

Dårlig regulert diabetes gir høyere risiko for komplikasjoner

Om man blir alvorlig syk av covid-19 er det fare for at sykdomsbildet blir forverret av andre infeksjoner som kommer i tillegg. Vi har sett et dramatisk eksempel på dette i India, der en alvorlig soppinfeksjon, mukormykose, har tatt livet av mange covid-19-pasienter etter at kroppen har fått kontroll på selve covid-19-infeksjonen. Dårlig regulert diabetes er en spesielt viktig risikofaktor for denne sykdommen. Mukormykose har ikke vært noe problem i Norge, men andre infeksjoner hos respiratorpasienter forekommer.

image: Mukormykose: Svært høy dødelighet når øyne og hjerne rammes

Mukormykose: Svært høy dødelighet når øyne og hjerne rammes

Viktig å ta vaksinen!

Diabetes gir altså en økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19, men risikoen er størst når man også har høy alder. Det er derfor ekstra viktig at de med diabetes tar imot covid-19-vaksinen, når de blir tilbudt den.

Voksne med diabetes er en av risikogruppene som blir tilbudt covid-19-vaksine tidligere i køen (4).

LES MER: 11 spørsmål og svar om koronavaksinen

Barn og unge med diabetes

Når det gjelder barn og ungdom har Norsk barnelegeforening vurdert det slik at barn ikke er i økt risiko for covid-19, forutsatt at sykdommen er velregulert (5). Dette er med bakgrunn i internasjonale data som viser at barn med diabetes ikke har noen økt risiko for alvorlig covid-19. De skal ta vanlige forholdsregler mot smitte, og overvåke blodsukker om de får feber, og overvåke ketoner om de får høyt blodsukker. Inntil videre er ingen covid-19-vaksine registrert for barn under 16 år, og da de ikke har økt risiko for covid-19 anses det heller ikke som nødvendig at barn med diabetes skal prioriteres i vaksinekøen.

image: Oversikt: Når får jeg koronavaksine? Og hvilken?

Oversikt: Når får jeg koronavaksine? Og hvilken?

Hvor bekymret bør jeg være?

Konklusjonen er at mennesker med diabetes ikke trenger å være så mye mer bekymret enn andre under covid-19-pandemien, og når de fleste voksne med diabetes er vaksinert er ikke covid-19 lenger noe stor tilleggsrisiko for diabetikere.

Vårt klare råd er uansett: Vær ikke redd for covid-19-vaksinene!

Referanser:

1. Levin, A. T., Hanage, W. P., Owusu-Boaitey, N., Cochran, K. B., Walsh, S. P., & Meyerowitz-Katz, G. (2020). Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications. European journal of epidemiology, 1-16.
2. Barron, E., Bakhai, C., Kar, P., Weaver, A., Bradley, D., Ismail, H., ... & Valabhji, J. (2020). Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. The lancet Diabetes & endocrinology, 8(10), 813-822.
3. Geerlings, S. E., & Hoepelman, A. I. (1999). Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM). FEMS Immunology & Medical Microbiology, 26(3-4), 259-265.
4. FHI: Hvem kan få koronavaksine?

5. Legeforeningen.no: Anbefalinger til foresatte, diabetes