Coronavirus eller vanlig forkjølelse?

I utgangspunktet er symptomene ganske like. Slik vurderer du risikoen for om du har blitt smittet med coronavirus.

SÅR HALS, RENNENDE NESE: Kan det være corona? Svaret er mest sannsynlig nei. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SÅR HALS, RENNENDE NESE: Kan det være corona? Svaret er mest sannsynlig nei. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Coronavirus har utbrudd i mange land i verden. Norge har lkende antall smittede, FHI melder daglig om nye bekrefede smittede i Norge.

Det er flere andre forkjølelsesvirus i omløp - slik det alltid pleier. Hvis du blir forkjølet nå kan det være at du har blitt smittet av et helt ordinært og «snilt» forkjølelsesvirus. Med noen unntak.

Se livekart på DB.no som viser spredning av viruset i verden.

Frode Forland. Foto: FHI
Frode Forland. Foto: FHI Vis mer

Symptomer

– En infeksjon med coronavirus skiller seg lite fra en vanlig øvre luftveisinfeksjon i første fase, eller for dem som blir mildt syke. I symptomatologi er det liten forskjell på forkjølelse og coronavirus i mild fase av sykdommen. Mest vanlige symptomer er feber, tørrhoste, sår hals og eventuelt kortpustethet, forteller Frode Forland, Fagdirektør, Smittevern og global helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til Lommelegen.

Med andre ord - coronainfeksjon vil arte seg som en helt vanlig forkjølelse. De fleste får en mild variant av sykdommen og blir friske av seg selv etter noen dager eller uker.
1 av 6 som får coronainfeksjon vil utvikle mer alvorlige symptomer, ifølge WHO. Dette kan innebære pusteproblemer og lungebetennelse.

image: Symptomer på infeksjon med Coronavirus

Symptomer på infeksjon med Coronavirus

WHO påpeker at det er mye vi ikke vet om coronaviruset ennå, men at eldre mennesker og personer med sykdommer som høyt blodtrykk, hjertesykdom, lungesykdom, kreft eller diabetes kan ha høyere risiko for å utvikle alvorlige symptomer etter en coronavirusinfeksjon.

Lommelegen har en egen sak om astma og coronavirus og kols og coronavirus.

Hva er forskjellen?

Nordmenn er gjennomsnittlig forkjølet tre ganger årlig. En vanlig forkjølelse er ofte forårsaket av adeonvirus og rhinovirus. Forkjølelser er milde infeksjoner som du blir frisk av uten at du trenger å oppsøke lege.

Coronavirus er en ny type forkjølelse som smitter på samme måte som vanlig forkjølelsesvirus. Forskjellen på coronavirus og andre forkjølelsesvirus er at en større andel (1 av 6) får et mer alvorlig forløp. Derfor ønsker helsemyndighetene å begrense store arrangementer og aktiviteter med grupper og de vil gi hjemmekarantene til smittede, for å forebygge at sykdommen sprer seg ytterligere.

«Coronavirus vil hos de fleste gi de samme symptomene som en vanlig forkjølelse.»

Forskjellen på symptomene på en vanlig forkjølelse og coronavirusinfeksjon er i hovedsak ingenting i innledende fase av sykdommen. Men for en mindre andel vil coronavirus utvikle seg mer alvorlig med pusteproblemer og viruslungebetennelse.

Corona, forkjølelse, influensa eller allergi?

Symptomene ved coronainfeksjon (covid-19) er i stor grad overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet har laget en tabell for å tydeliggjøre forskjellene i symptomer:

Symptomer Covid-19 Forkjølelse Influensa Allergi
FeberHovedsymptom*SjeldenVanligSjelden
HosteHovedsymptom*VanligVanligNoen ganger
TungpustethetHovedsymptom*NeiSjeldenNoen ganger
HodepineVanligNoen gangerVanligNoen ganger
SlapphetVanligNoen gangerVanligNoen ganger
Nedsatt lukte- og/eller smaksansVanligNoen gangerNoen gangerNoen ganger
MuskelverkNoen gangerNoen gangerVanligSjelden
Sår halsNoen gangerVanligVanligSjelden (men kløe kan forekomme)
Rennende eller tett neseNoen gangerVanligNoen gangerVanlig
NysingSjeldenVanligSjeldenVanlig

*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19

Miste smak- og luktesans

En internasjonalt fagtidsskrift for øre, nese og hals spesialister, Rhinologyjournal, har publisert en liten studie etter 30 personer ble testet: Ti med coronainfeksjon, ti med forkjølelse og ti friske. Resultatet man fant var at tapet av smaks- og luktesansen var mye tydeligere hos korona-pasientene enn de andre to gruppene.

Dette kan indikere at koronainfeksjon i større grad gir tap av smakssans og luktesans enn andre luftveisinfeksjoner som gir forkjølelse.

Hvor sannsynlig er det at du har coronavirus?

Hvis jeg har sår hals, tett eller rennende nese og føler det trett, hvor sannsynlig er det at jeg har coronavirus?

image: Søk lege ved disse coronasymptomene

Søk lege ved disse coronasymptomene

USIKKERT, HVIS...
Du har forkjølelsessymptomer. Det er vanskelig å vite om du har corona eller forkjølelse. Hold deg hjemme til du er frisk og ikke smitt andre. Du kan teste deg ved behov, du trenger ikke henvisning via lege, men kan ringe til din kommune eller bydel sitt koronasenter/testsenter. Se din kommunes hjemmeside for mer informasjon om hvordan du avtaler testing.

Risikoen for at det er corona du har, øker i takt med antall smittede i Norge. FHI gir generelt råd om at ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.

MER SANNSYNLIG, HVIS...
Hvis du de siste 14 dagene har oppholdt deg i et land eller en region med utbrudd og får tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) inntil 14 dager etter oppholdet, eller etter du har hatt nærkontakt med noen som har påvist smitte. Gjennomfør hjemmekarantene og ring kommunens koronasenter for vurdering om test. Se din kommunes hjemmeside for mer informasjon om testing. Ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved alvorlige symptomer, råder FHI.

image: Astma og coronavirus

Astma og coronavirus

Oppsøk alltid legehjelp ved pusteproblemer

Alle luftveisinfeksjoner - også vanlige uskyldige forkjølelser - kan i teorien utvikle seg til en mer alvorlig nedre luftveisinfeksjon som lungebetennelse. Hvorvidt du mistenker å ha bli smittet med corona eller ikke spiller liten rolle; Hvis du har problemer med å puste, eller andre tegn på alvorlig sykdom, skal du alltid ringe lege eller legevakt på 116117.