Bitt med rød ring rundt

Spørsmål

Jeg fikk et bitt på underarmen for ca.2 uker siden. Nå har et utviklet seg et ringformet,rødt utslett rundt dette bittet pluss at det klør.Utslettet forsvinner ikke,men vokser seg større.Hva kan det være?

Kvinne, 17 år

Svar

Hei!

Et slikt bitt kan være et flåttbitt, selv om det kanskje er litt tidlig i sesongen. Et flåttbitt skal vanligvis ikke behandles på noen spesiell måte, men hvis det tilkommer et utslett med en rød ring som vokser i diameter rundt bittet, kan det være at du har fått en tilleggsinfeksjon med Borreliabakterien.

I så fall skal du behandles med antibiotika. Jeg synes du skal kontakte lege eller legevakt for å få en vurdering av hudforandringene dine snarlig.