Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Byll og slag risiko

Spørsmål

Jeg har en byll i venstre armhule. Denne har vært til behandling ved lokalt legekontor og ved St Olav hospital med antibiotika og operasjoner siden siste halvdel av juni - uten resultat. Ny operasjon venter om en uke. Et anfall av smerter i venstre side bryst/mage og føtter samt sterk økning av materieflyt fra armhule 25.08 førte til at fastlege henviste meg til St Olav. Man hadde ikke anledning til å ta meg inn umiddelbart og iverksatte følgende: Stoppe inntak av Marevan (så vidt jeg husker tar jeg denne pga at jeg etter hjerteoperasjon hadde hjerneslag) og bruke Klexane frem til første mulighet for operasjon 06.09 slik at operasjon kunne gjennomføres med øyeblikkelig virkning om nytt anfall skulle inntreffe. Bortsett fra at man på dette tidspunkt hadde brukt to måneder på å helbrede byllen hørtes dette fornuftig ut for en legmann. Som man skjønner var operasjon 06.10 kombinert med et antibiotikum uten resultat. Jeg fikk muntlig beskjed av sykepleier om å stoppe inntak av Marevan fra og med førstkommende mandag 23.09 forbindelse med ny operasjon torsdag 27.09 – men ingen beskjed om Klexane denne gangen. Hvordan tenkes det i en slik sammenheng: Er sjansen for å få hjerneslag eller lignende i løpet av 4 dager så liten at den regnes som akseptabel? Tanken på å starte telefonterror for å få prate med fastlege eller lege på St Olav i løpet av noen få dager er lite tiltalende og jeg tar en henvendelse til dere: Vil daglig inntak av 40 mg Klexane til jeg igjen er over på Marevan være fordel eller ulempe; vil det kunne hindre eller utsette ny operasjon; er det andre forhold å ta i betraktning? Jeg hadde en miltskade i forbindelse med trafikkuhell for et drøyt år siden: Kan problemene med å helbrede denne byllen ha sammenheng med dette? Jeg er usikker på hvilken spesialist som besvarer denne henvendelsen og sender den til allmennlege for eventuell videre distribusjon.

Mann 80
Svar

Hei,


Jeg vet ikke hva den underliggende grunnen var til at du fikk slag etter operasjonen, så det er litt vanskelig for meg å uttale meg om slagrisiko, men generelt er den lav selv hvis du ikke får blodfortynnende i noen dager og har en operasjon under lokalbedøvelse. 

Klexane utsetter generelt ikke en operasjon da det kan stanses 6-12  før operasjonen,  og virkningen går bort, så man kan godt ta den inntil dagen før, men dette kan ikke jeg rådføre deg om da det kan være forhold jeg ikke vet om.  Du må evt konferere med kirurgen din om det. 

Miltskader kan føre til nedsatt resistens mot visse typer bakterier, men dette skjer vanligvis hvis man ikke har en milt i det hele tatt, ikke hvis man bare får en skade.  

Når det gjelder byllen din regner jeg med at de har dyrket materien som kommer ut? Hvis du har nok en operasjon som ikke fungerer bør du bli sendt til en dermatolog som kan se på dette. Det er også fint hvis de tar en biopsi mens de opererer denne gangen slik at man kan se nærmere på hvorfor byllen ikke leges. 


Mvh,


Nina Bryhn, MD