rødming

Spørsmål

Hei, har vært ekstremt plaget med rødming helt siden jeg var liten og det har blitt ekstra ille de siste årene. Klarer ikke å snakke med noen uten å rødme. Jeg har tenkt på det lenge og jeg ser ingen annen mulighet enn å ta Torakal sympatektomi. Problemet er at jeg ikke finner ut av hvor jeg kan få denne operasjonen uttført. Jeg har prøvd å søke det opp, og gå inn på forskjellige sykehus og sjekker under behandlinger men jeg finner det aldri under noen. Jeg tørr heller ikke å gå til legen min siden jeg da kommer til å rødme. Hvor kan jeg få denne operasjonen gjort?

Svar

Hei! Jeg vet ihvertfall at Ahus, Akershus universitetssykehus utenfor Oslo, utfører slik operasjon. Men det krever henvisning fra fastlege. Du kan Evt ringe kar/thorax poliklinikk ved sykehuset og forhøre deg