Livsfarlige brennkopper

Spørsmål

Lurer på hvor farlig brennkopper er? Jeg er pedagogisk leder i en barnehage hvor vi har en del tilfeller av brennkopper. Noen foreldre er veldig bekymret for dette og lurer på hvor farlig dette er, noen mener til og med det er dødelig fordi det kan føre til blodforgiftning. Stemmer dette?

Kvinne, 25 år

Svar

Hei!

At brennkopper kan være dødelige er nok kun en veldig teoretisk betraktning. Man kunne se for seg at en ubehandlet ekstremt kraftig anfall av brennkopper kan føre til så store sår at man får en generell infeksjonstilstand i kroppen og kanskje av den grunn blir alvorlig syk.

Dette skjer nok ekstremt ekstremt sjelden hvis det forekommer i Norge i det hele tatt.

Brennkopper er plagsomt og irriterende men for praktiske formål ikke farlig. Det er også svært smittsomt slik at det er viktig at det er god håndhygiene både hjemme og i barnehagen. Dessverre er nok barnehagen et utmerket klekkeri for bakteriene og noen ganger varer brennkoppepidemiene svært lenge.

Barn med aktive utbrudd bør etter min mening holdes hjemme inntil behandling er oppstartet ellers så må anfallene dekkes med plaster. Ofte er det egne regler for dette i de forskjellige kommuner.