Legemiddel mot sopp

Spørsmål

Har du navn på et legemiddel mot underlivssopp som også er tilgjengelig i Østen?

Mann, 39 år

Svar

Hei.
Jeg er litt usikker på hva du mener med "underlivssopp", om du mener betennelse i vagina hos kvinnen, eller f.eks. hudsopp i lysken hos en mann eller kvinne.
Der er også forskjellige typer soppinfeksjoner, med forskjellige typer sopper, som har hver sine forskjellige typer behandling. (se under)

Det beste ville jo være å få en lege til å se på det der du eller vedkommende er.

De fleste slike legemidler er internasjonale, med forskjellige fabrikknavn / preparatnavn fra land til land. Men der er også det som kalles generisk navn (Generic name på engelsk) og disse betegelsene er internasjonale. Du kan da spørre etter medikamenter ut fra det generiske navnet.

Jeg nevner f.eks.:
Mot skjedesopp hos kvinne:
Canesten krem eller vagitorier, (generisk navn: Clotrimazol)
Dette vil også virke mot en rekke typer hudsopp f.eks. i lysken.
Nokså liknende preparater som også finnes, er:
(generiske navn)
Mikonazol, Ekonazol, Ketokonazol,
Annet:
Terbinafin (=Lamisil) Dette er kjemisk anderledes enn de ovenfor beskrevne.
Mycostatin (generisk: Nystatin) -> kun mot candida-soppinfeksjoner

Jeg er sikker på at du finner noen av disse, men ville generelt ha anbefalt at en lege så på utslettet før du evt kjøper medisiner over disk, hvilket sikkert er mulig i en del land.
Lykke til !