Kan jeg vente på time i 1 år?

Spørsmål

For ca ni måneder siden oppdaget jeg en kul i låret. Jeg gikk til legen, som forsøkte å operere denne vekk. Han skriver at kulen forut for undersøkelsen virket godt avgrenset og lett å få tak på, men etter at det ikke var mulig å identifisere tumoren med sikkerhet etter at hudsnittet var lagt. Han fjernet likevel endel vev og sendte dette til histolog. Histologen skriver at "Det sees dermalt vev og deler av subcutant vev, der man har en spolformet, ikke kapselkledd tumor dels med et visst fibrohistiocyttært preg over cellene og tildels nokså cellerik. En oppfatter dette som en variant av et godartet fibrøst histiocytom. Det er ingen holdepunkt for maligntet. En kan ikke ha noen formening om reseksjonskanter."

Han anbefaler tumoren fjernet radikalt om den skulle komme tilbake.

Jeg var hos legen igjen nå nettopp fordi det har kommet tilbakefall. Jeg kjenner nå tre kuler i låret på 3-4 cm. Legen henviste meg til kirurgisk poliklinikk, som opplyser at ventetiden er "seks måneder til ett år, nærmere ett år enn seks måneder".

Mitt problem nå er at slik jeg leser histologien så har de ikke utelukket at det dreier seg om noe ondartet. Dermed synes jeg at det er lenge å vente. Jeg vurderer derfor å få foretatt inngrepet privat. Siden jeg har lest at dersom det skulle være en ondartet sak, bør man foreta en vid operasjon, lurer jeg på om jeg må få tatt MR-bilder som kirurgen kan se.

Er det grunn til å uroe seg eller kan jeg ta sjansen på å vente til det er min tur på sykehuset?

Sykdommer: Fibrøst histocytom

Mann, 32 år

Svar

Hei!

Patologen som har undersøkt vevet i mikroskop skriver at "det er ingen holdepunkter for malignitet". Jeg oppfatter dette som en frikjenning for mistanke om kreft så langt det lar seg gjøre for patologen.

Legen din må vurdere om kulene du kjenner har noen kjennetegn i sykehistorien eller ved undersøkelsen som skulle tyde på noe ondartet. Hvis kulene oppfattes som identiske med den første kulen, vil han kanskje synes at det fra medisinsk synspunkt er greit å vente i ett år.

Hvis kulene virker suspekte på noen som helst måte, eller hvis de er kosmetisk skjemmende eller i veien for deg, bør han kanskje purre på time tidligere på sykehuset. Om du vil betale mer for å få dem fjernet tidligere må være din avgjørelse.

Jeg ser ikke noen grunn til å ta MR av dette før kirurgen har vurdert kulene og eventuelt fjernet dem, diagnosen på kulene inneholder kan være vanskelig også på MR.