Følelsestap etter brannskade

Spørsmål

Var for ca. 6 uker siden utsatt for en ulykke der jeg ble liggende delvis oppå en ovn i mer enn 12 timer. Høyre hånd ble brannskadet (annengrads) og dette er nå helet. I høyre hånd har jeg ingen smertefølelse eller annen følelse i hånden, men på innsiden av huden er det som å ha konstant neglebitt. Jeg kan såvidt bevege alle fingrene her utenom tommelen.
Venstrehånden er fullt bevegelig, men ekstremt følsom. Uansett hva jeg berører svir det, og jeg har nesten ingen følelse fra midt på hånden og ut i fingrene. Smerten (isingen) er mitt største problem. Har fått OXINORM 40 mg med fra sykehus, men synes ikke smertestillende hjelper. Går til ergoterapaut på legevakten, men har ennå ikke fått snakket med lege.
Jeg var innlagt på nyreavdelingen så håndproblemene ble ikke prioritert.

Kvinne, 53 år

Svar

Dersom det er korrekt at du hadde en 2. grads brannskade i hånden og ikke en dypere skade, skal dette i seg selv ikke forårsake nerveskade med følelsestap. Imidlertid er det slik at hånden er delt opp i forskjellige uettergivelige lommer (compartments) hvor strukturene går. Ved skader eller infeksjoner i hånden tilkommer det hevelse og dette er svært uttalt ved en brannskade, det kan bli et så høyt trykk i disse lommene, særlig under carpal-ligamentet hvor følelsesnerven til tommel, pekefinger, langfinger og halve ringfinger går. Dersom nerven uttsettes for høyt trykk, kan den få utilstrekkelig ernæring og følelsen kan forsvinne. Pga fare for slik skade er det vanlig å henge opp hånden om natten eller stimulere til bevegelse av fingre for å motvirke hevelse. Dersom trykket er svært uttalt, kan man bli tvunget til å avlaste nerven ved å spalte ligamentet som danner taket i carpal kanalen.

En annen mulighet er også at du har ligget med hånden forkjært da du fikk forbrenningen, dette er jo skjer vanligvis når man har nedsatt bevissthet grunnet rus eller sykdom og nerven ligger i beknip. Ut i fra det du forteller er det ikke urimelig å forestille seg det. Dette kalles "saturday night palsy" og kan skje alle steder hvor en nerve ligger utsatt og krysser benede utspring med lite bløtdelsstøtte. Behandlingen etter en slik skade er "wait and see". Nerven må da vokse ut igjen og denne vokser med 0.5-1mm/døgn noe som betyr 3mnd fra håndleddet og ut til fingertuppene.

Jeg vil oppfordre deg til å ta opp dette med legevakten/fastlegen, og hvis det er tvil om diagnosen må du kanskje undersøkes av nevrolog evt ta nevrografi. Akutt carpal tunnel syndrom som gir fullstendig følelsestap krever raskt avlastning i form av åpning av carpal kanalen for å hindre at nerveskaden blir permanent.

Håper svaret kan være til hjelp.