Kviseprevensjon

Kviser er et utbredt problem. Men visste du at p-piller kan være god behandling mot kviser?

Hormoner påvirkerEn kvise er en betennelse i en talgkjertel i huden. Disse kjertlene produserer nødvendig fett til huden. Av og til hoper talget seg opp i kjertelen, og da kan vi få en kvise. Dette kan skyldes hormoner som gir økt produksjon av fettet (det er derfor jenter oftere får kviser
rett før mensen), og det kan skyldes at utførselsgangen er trang.

Normale hudbakterier spiller også en rolle for dannelsen av kviser. Noe av behandlingen som finnes går ut på å åpne slike talgkjertler. Hvis de er åpne, får du ikke kviser. Annen behandling er rettet mot bakteriene på huden.

Også mannlige hormoner
Økte mengder av mannlige kjønnshormoner (androgener) kan imidlertid også føre til flere kviser, og noen kvinner er plaget med dette. Hvis disse også trenger prevensjon, kan det være fornuftig å kombinere prevensjon og kviseforebyggende medisin i en anti-androgen p-pille.

Effekten av slik behandling er godt dokumentert, og det er to medikamenter på markedet som har en dokumentert anti-kvise-effekt: Yasmin og Diane. Diane har vært lengst på markedet, men en studie i fagtidsskriftet "Cutis" fra april 2002 viser at også Yasmin har god effekt på kviser.

Sammenlikning av Yasmin og DianeEn gruppe kvinner ble fulgt gjennom 9 sykluser, og fikk tilfeldig tildelt enten Yasmin eller Diane. Antall kviser, talgproduksjon, hårvekst og blodprøver ble studert. Kvinnene vurderte i tillegg selv sine plager, og de ble også vurdert av hudlege og gynekolog.

Det ble observert en reduksjon i gjennomsnittlig antall kviser på rundt seksti prosent. Medikamentene ble godt tolerert i begge grupper, men bivirkning i form av vektøkning ble observert hos rundt ni prosent av forsøkspersonene som brukte Diane. Tilsvarende tall i Yasmin-gruppen var rundt 2,5 prosent.

Andre alternativer finnesDet er mange måter å behandle kviser på, og noen ganger er det tilstrekkelig med enklere metoder. Hvis man likevel trenger prevensjonsmiddel og også er plaget med kviser, kan Yasmin eller Diane være et alternativ. Over til høyre kan du lese mer om kviser - vanlige, men plagsomme hudforandringer.